Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Iz pisne priloge: Komunala Brežice je v začetku tega leta pričela s popisom stanja trenutnega vaškega vodovoda in po mojih informacijah je večina hiš že naročila tudi nove števce, ki so bili pogoj za priključitev. Obstaja še nekaj hiš, kjer tega niso storili oz. po domače rečeno, so pozabili na njih. Vaščani, ki že imajo nove števce le-te tudi plačujejo, vodo pa dobivajo še vedno iz vaškega vodovoda, ki ni kvalitetna. Pozivam občino, da se te problematike loti urgentno in da nam vsem pripravite terminski plan priključitve naselja Ribnica na nov vodovod.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Po zagotovilih Komunale Brežice, bi naj bili prebivalci vasi Ribnica na javnem vodovodu s 1.11.2019.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK