Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

V roke mi je prišel zapisnik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Tudi Brežičanom nam je mar, kaj se dogaja na Kranjskem. Sicer gre za relativno oster zapisnik z napovedjo zaustavitve prometa oz. izvajanja neke vrste državljanske nepokorščine zaradi zastoja na enem projektu, pločnik Mokrice – Obrežje – Slovenska vas , to je Kalin – Obrežje. Gre za znan pločnik od mejnega prehoda, mimo Kalina do Subana, kjer je ob določenih situacijah nevzdržen promet. Gre za državno cesto in gre za projekt, ki ga je Občina Brežice prepoznala kot pomembnega in ga začela skupaj z državo reševati. Direkcija za infrastrukturo je dala ta projekt v svoje plane in sedaj smo soočeni s tem, da so to delali s figo v žepu. Prišlo je tudi do oblikovanja in uskladitve sporazuma, kajti del se financira za obnovo cestišča, del pa za izgradnjo pločnika oz. hodnika za pešce. Pripravljen je bil sporazum, vse je bilo nared za realizacijo. Država je imela to v svojih planih. Nakar pa zaradi grožnje Krajevne skupnosti in pa postavitve roka, da če do 30.9.2019, pri zadevi ne bo premika, da bodo pričeli s protesti oz. da bodo v skladu z zakonodajo za več ur zaprli cesto v naselju Obrežje pred mejnim prehodom Slovenska vas, in sicer v času največje gneče, ob vikendih in praznikih, hkrati pa bodo o protestih obvestili tudi medije. Pozanimal sem se tudi na občini. Občina pritiska na direkcijo in današnja informacija je, od gospoda Vlada Oštirja, ki je nekakšen »Bog«, ki vlada na DRSI, da je že sklenjen sporazum in javna naročila, so ustavljena na podlagi tega telefonskega pogovora. Državi se »fučka« za probleme ljudi na tem delu. Ne vem kaj delajo naši predstavniki v Ljubljani, ko jih je polna beseda o vseh raznih projektih in kaj so vse uredili za to občino, a vidimo, da vse stoji. Navezal bi se tudi na most, ki je bil prej omenjen. Za most je bil podpisan sporazum, da se bo izvedel pred gradnjo akumulacijskega bazena, ker je potrebno to narediti in ne da je ta projekt vezan in čaka na HE Mokrice, ki prav tako zaradi številnih jalovih uradnikov stoji na mrtvi točki. Želim podati pobudo, da občina z vsemi argumenti protestira na Direkciji za infrastrukturo, o tem seznani tudi ministrstvo in skliče krizni sestanek v Brežicah zaradi ignorantskega odnosa do naše občine in mejnih področjih, ki bodo očitno kot je bilo prej rečeno, spet izpostavljena migrantski problematiki kot je že bila doslej in takrat smo tu delali en ščit. V navezavi s tem bi se dotaknil še enega projekta, ki je bil danes tudi že omenjen – gre za cesto Čatež – Obrežje oz. čez Podgračeno, konkretno gre za odsek – cesta Čatež – Mokrice, ki je v NRP-jih v občinskem proračunu in so zanje rezervirana sredstva. Premika se nič.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dne 18.10.2019 smo imeli v prostorih Občine Brežice sestanek z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek, predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Na sestanku so bili med drugimi izpostavljene tudi načrtovane investicije ob državni cesti R3-675 Čatež ob Savi – Obrežje. Na sestanku je bilo glede investicij dogovorjeno sledeče:
I. Za izgradnjo pločnika in obnovo regionalne ceste Obrežje (Kalin) na odseku R3-675/1481 Mokrice-Obrežje-Slovenska vas se začetku novembra podpiše sofinancerski sporazum v katerem se opredeli dinamika financiranja in izvedbe postopkov na strani občine in ministrstva, več informacij bomo lahko podali po sestanku na DRSI, ki je predviden za 6.11.2019.
II. Razširitev cestišča v Podgračenem na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice: Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v letu 2020, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede v 2020, gradnja pa v letu 2021
III. Izgradnja pločnika in obnova cestišča v Ribnici na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice; Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v 2021, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede se izvede v 2022, gradnja se izvede v 2022/2023.
Izvedba projektov je pogojena z zagotovitvijo proračunskih sredstev tako ministrstva kot občine.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA