Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

V KS Dobova ob intenzivnejših padavinah, ki nam jih zadnjih nekaj let narava postreže, zaledne, tudi meteorne vode, vse pogosteje povzročajo precejšnje težave in škodo, saj so nekdaj izredni padavinski dogodki, danes postali že redni. Glede na to, da si je občinska ekipa pred kratkim ogledala stanje na terenu v smeri vzdolž od vasi Gaberje proti Dobovi ter glede na cenovno drage tovrstne študije, elaborate, sprašujem po ugotovitvah glede stanja na terenu, možnem načinu ureditve odvodnje omenjene problematike oz. obvarovanju urbaniziranih območij pred negativnimi vplivi v smislu zagotovitve okoljskega, družbenega in ekonomskega vidika.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina je naročila projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na območju dela naselja Dobova. Ko bo izdelana idejna zasnova bomo organizirali sestanek s predstavniki KS Dobova in krajani in predstavili idejno rešitev.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA