Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pred leti smo imeli na delu kjer živimo odlom skalovja. Ena velika skala se je pripeljala po bregu navzdol, vendar škode ni bilo. Naredili smo malo panike in od takrat naprej je bilo mir, do 27.11.2018, ko je priletelo po bregu navzdol cca 8 skal. Poškodovale se gospodarsko poslopje in priletele čez cesto kjer se vozimo v službo. Obveščena je bila Občina Brežice. Na ogled sta prišla David Flajnik in Roman Zakšek in 28.11.2019, ko sta bila o tem obveščena sta podala odgovor: »Se bomo oglasili in podali rešitev.«. 12.9.2019 je svakinja poslala mail: »Spoštovani gospod Zakšek, kmalu bo minilo eno leto od kar smo imeli prodor velikih skal pri hišni št. 48 v Slovenski vasi. Na srečo razen materialne škode, skala je prebila streho vinske kleti, druge škode ni bilo. Lahko bi bila še kakšna večja žrtev, saj po tej cesti hodimo mi in jo uporabljajo policisti in ostali pohodniki. Tudi mi se vsakodnevno vozimo po tej cesti v službo in s tem ogrožamo sami sebe. Koliko mi je znano, so po vseh ogledih, bila dodeljena tudi sredstva za sanacijo našega problema. Zanima me, v kateri fazi je reševanje tega problema in da ta sredstva ne bodo šla na kak drug konto. Skale so povsod med našimi hišami. Žal zavarovalnica tega ne krije, če bi skala priletela v hišo. Nestrpno pričakujem vaš odgovor in tudi ostali vaščani, s katerimi komuniciram. Hvala in upam, da bom dobila odgovor v kratkem.«

Odgovor na pobudo/vprašanje

V letošnjem letu smo si ogledali problematiko, ki jo navajate v svojem dopisu. Angažirali smo tudi strokovnjake, ki so pripravili poročilo o stanju in predlagali rešitev z ocenjeno vrednostjo projekta. Vrednost projekta je ocenjena na 200.000 Eur. V proračunu občine Brežice za leto 2019 ni predvidenih sredstev za reševanje tega problema.
Sredstva bomo poizkušali zagotoviti v letu 2020.


Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe.

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK