Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zanima me ali ima Občina Brežice sklenjene pogodbe s katerimi medijskimi hišami. Če jih ima, bi prosil, da se te pogodbe predstavijo občinskemu svetu, če pa jih nima, potem me zanima, na kakšen način občina sodeluje z vsemi medijskimi hišami.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna obveščati občane in javnost o svojem delu, zato ima v ta namen sklenjeni dve pogodbi. S Televizijo Novo mesto d.o.o., ki ima regionalni televizijski program in status medija posebnega pomena, ima Občina Brežice za leto 2019 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju produkcije televizijskega projekta (oddaje) »Posavski obzornik«. S pogodbo občina sofinancira letno produkcijo v višini 19.238,00 EUR, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »00026 – Obveščanje javnosti«.

Občina Brežice ima za namen obveščanja sklenjeno pogodbo z Zavodom Neviodunum, izdajateljem časopisa Posavski Obzornik za leti 2018 in 2019. Časopis Posavski Obzornik je pomemben vir obveščanja lokalnega značaja, saj ga prejmejo na dom vsa gospodinjstva v občini, hkrati je časopis tudi eden od povezovalnih elementov regije Posavje. V časopisu občina objavlja različna obvestila, naznanila, pozive, ipd.. S pogodbenim zneskom občina omogoča dostavo časopisa na vsa gospodinjstva v občini, kot je to praksa posavskih občini. Celotna vrednost pogodbe znaša 50.284,09 EUR za obdobje dveh let oz. za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »00026 – Obveščanje javnosti«.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Višja svetovalka za komuniciranje z javnostmi in protokol

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE