Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pereča problematika, ki se trenutno nahaja v Globokem, a bo problem tudi ostalih krajevnih skupnosti je, da se Pošta Slovenije, ki je v državni lasti, do državljanov obnaša precej mačehovsko. Zaradi racionalizacije stroškov in hlastanja po dobičkih je naraščajoč trend preoblikovanja poštnih poslovalnic v t.i. premične pošte in pogodbene pošte. Po podatkih Pošte Slovenije je največji trend tovrstnega preoblikovanja prav na območju PE Novo mesto, delež 22%. Sledi PE Nova Gorica 19%, PE Celje 15 %, najmanj pa je preoblikovanja v PE Maribor 7%. Zapiranje poštnih poslovalnic pomeni siromašenje javnih storitev v lokalnih okoljih, kar močno občutijo že prebivalci Kapel, Pišec in Sromelj. V kratkem ima Pošta Slovenije namen zapreti tudi pogodbeno pošto v Globokem, ker je pogodbenik s 16.09.2019 odstopil od pogodbe (ima sicer 6-mesečni odpovedni rok). Pogodbena pošta pomeni, to da pogodbenik (d.o.o. ali s.p.) v okviru svoje priglašene dejavnosti (v večini trgovina, bife,…..) opravlja tudi storitve na podlagi sklenjene pogodbe s Pošto Slovenije. Ker se pogodbenikom zaradi narave poslovanja (predvsem zaradi zagotavljanja človeških resursov in zagotavljanja odprtja poštnega okenca) v večini tak način poslovanje ne izide, so prisiljeni k odpovedi pogodb. S strani Pošte Slovenije smo dobili informacijo, da iščejo rešitve, saj jim je v interesu, da pogodbena pošta v Globokem ostane. Pripravljeni so se pogovarjati z lokalno skupnostjo in iskati rešitve. Dajem pobudo, da se v prihajajoče razgovore s Pošto Slovenije aktivno in intenzivno vključi Krajevna skupnost Globoko kakor tudi občinska uprava. Poiskati je potrebno rešitve, ustreznega pogodbenika in mu ponuditi primerno poslovno okolje, da nadaljuje s pogodbeno pošto, kajti pošta in trgovina v vasi sta za starejšo in kmečko populacijo izrednega pomena. Kaj lahko pri tem stori Občina Brežice, Krajevna skupnost Globoko? Kako pomagati potencialnemu pogodbeniku, da se bo odločil za opravljanje poštne dejavnosti? Sprašujem v imenu zaskrbljenih krajanov in krajank. Trenutno se s to težavo ukvarjamo v Globokem. Prepričana sem, da nismo osamljen primer, kajti taki pojavi se bodo v občini Brežice še pojavljali, zato prosim za pomoč in podporo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je od začetkov preoblikovanja oz. ukinjanja poštnih poslovalnic po krajih brežiške občine z dopisi izrazila nestrinjanje s postopki in opozarjala na posledice, ki pomenijo krčenje oz. ukinjanje storitev in s tem zmanjševanje kakovosti življenja za državljane na podeželju, še posebej za starejše, ki so ranljiva skupina. Dejstvo pa je, da je Pošta Slovenije v pristojnosti države, zato sta glede vprašanja preoblikovanja oz. strategije pošte pravi naslov Vlada RS in Pošta Slovenije.
Občina Brežice je v preteklih letih že izrazila nestrinjanje s preoblikovanjem pošt po krajih občine, ko so bile vzpostavljene poštne storitve pri pogodbenih poštah. Številni občani ob teh spremembah opozarjajo na težave glede delovnega časa in dostopnosti poštnih storitev. Izrazili smo željo, da bo Pošta Slovenije d.o.o. vzpostavila sistem izvajanja poštnih storitev, ki bo prijazen do vseh prebivalcev tega področja in naj ne bi bil namenjen le ustvarjanju dobička Pošte Slovenije d.o.o.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI