Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Most čez Savo; Glede na izredno slabo stanje mostu čez Savo na Čatežu bi bilo potrebno pospešiti pripravo dokumentacije za gradnjo novega 2. mostu in čimprej pristopiti k obnovi sedanjega, da se nam ne bo potrebno zaradi njegove dotrajanosti peljati na »kranjsko« skozi Krško ali Zagreb. Kdaj lahko torej pričakujemo začetek gradnje 2. mostu Brežicah in obnovo obstoječega/dotrajanega?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Projektna dokumentacija za izgradnjo novega mostu je izdelana, prav tako je izvedena recenzija in revizija projekta. V letu 2020 je predvidena parcelacija zemljišč, sledijo odkupi zemljišč v letu 2021. Na sestanku dne 06.11.2019 nam predstavniki DRSI niso znali povedati kdaj se bo začel graditi nov most čez Savo niti obnavljati obstoječi most.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI