Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kot je bila že neštetokrat ustno in pisno podana pobuda s strani KS Artiče in KS Šentlenart, kot tudi iz naše strani, Socialnih demokratov, tokrat ponovno vlagam svetniško pobudo Občini Brežice za obnovo ceste R1 220. Omenjena cesta je na odseku Spodnja Pohanca – Brežice postala izjemno nevarna za vse udeležence v prometu in še posebej za občane, ki bivajo neposredno ob cesti R1 220. Problem ceste je najbolj pereč na dvojnem ovinku, pred železniško progo v Gornjem Lenartu. Cesta se je na tem delu pogreznila za pol metra v globino. Voda steka na dvorišča občanov. Tovornjaki, ki vozijo tod mimo z močnimi tonažami (40-50 ton) ne upoštevajo omejitve glede tonaže, kot tudi ne hitrostne omejitve (50km/h), ko hitijo po t.i. »pohanški cesti« s polno hitrostjo. Cesta tega ne vzdrži. Hiše ob cesti se tresejo vsakič, ko tovorno vozilo zapelje mimo. Pri hišni številki 6 (Verstovšek) se je ob tem tresenju zrušil star vodnjak. To tresenje se občuti s takšno močjo, kot bi se zgodil potres. Podobna situacija je na drugi strani železniške proge, v Šentlenartu. Torej, vse od Cvelbarja v Gornjem Lenartu, mimo Kosarja in Verstovška, na drugo stran do Tomšeta v Šentlenartu. Prebivalci Gornjega Lenarta zahtevajo postavitev ogledal (za ven iz dvorišč na cesto), saj pri dveh hišah ne morejo z vozili ven na cesto zaradi nepreglednosti in nevarnih okoliščin na cestišču. Naj nadaljujem, da na cesti R1 220 ni bankine! Cesta »leze« skupaj. Niti za 10 cm bankine ni več, saj cesta vse bolj leze dol in se je poglobila za cca. 20 cm. Tu pa se vsakodnevno sprehaja veliko ljudi, predvsem mlajših otrok, šolarjev. Za njih je ta cesta izjemno nevarna. Potrebujejo pločnik. Na dvojnem ovinku ceste R1 220 so se letos zgodile že 4 nesreče (pri Verstovšku). Občani vseskozi opozarjajo na nevarnost, tako policiji, kot preko Krajevnih skupnosti Artiče in Šentlenart na Občino, pa se do danes še nihče ni zavzel za to območje. Podobna težava je na tej isti cesti, na krožišču v Spodnji Pohanci, kjer je cestišče v samem krožišču uničeno zaradi bremena težkih tovornih vozil. Robovi asfalta so nastali čez celo krožišče. Dotrajan je tudi most na začetku vasi, ki gre čez potok Močnik. Tudi ta je potreben takojšnje prenove, saj iz spodnje strani že poka. Vzdolž cele ceste R1 220 je potrebno narediti kolesarsko stezo in pločnik. Dajem pobudo, da Občina Brežice ukrepa nemudoma in naslovi na ministrstvo pristojno za infrastrukturo obnovo ceste R1 220!

Odgovor na pobudo/vprašanje

V januarju 2020 je bil že izveden ogled trase DRSI in Občine Brežice na relaciji med Brežicami in Spodnjo Pohanco za pripravo projektne naloge za ureditev ceste in izvedbo večnamenskih površin za pešce/kolesarje. Projektna naloga bo izdelana s strani DRSI, Občina Brežice pa je v proračunu 2020/21 predvidela sredstva za pripravo projektne dokumentacije (potrditi ga mora še Občinski svet). Na sektor za vzdrževanje DRSI bomo prav tako poslali urgenco, da se dela, ki jih je možno izvesti preko vzdrževanja in bodo doprinesla večji prometni varnosti, čimprej izvedejo.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Bernardka Ogorevc


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI