Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ponovno vzpostavljamo pobudo, da se obnova ceste na Zidarski poti v Brežicah uvrsti v plan dela v Občini Brežice za leto 2020. Predhodno je bilo naprošeno, s strani prebivalcev ulice kot tudi s strani Socialnih Demokratov, da je cesta, ki vodi do Urgentnega centra v neprimernem stanju, zaradi ozko speljanega cestišča, ki je povrhu vsega razjedeno, načeto in polno lukenj. Reševalno vozilo, ki pelje na Urgenco skozi ta del cestišča »premeče« pacienta, ki je že tako v neugodnem, morda celo življenjskem položaju. Na tej ulici je cesta potrebna nujne prenove, saj je na njej velika frekvenca vozil podnevi in ponoči. Gre le za nekaj deset metrov cestišča. Prav tako je potrebno celovito prenoviti infrastrukturo na Zidarski poti, kot so plin, cevi za vodo in optika. Prebivalci Zidarske poti pravijo, da javna razsvetljava ni potrebna, saj dovolj svetlobe prihaja iz Urgentnega centra, ki stoji nasproti ulice. Križišče, ki vodi iz Zidarske poti predstavlja veliko nevarnost zaradi večjega obsega prometa, ki nastane zaradi bližine Spara in Urgentnega centra. Vključevanje v promet iz ulice in iz smeri Urgentnega centra je skoraj nemogoče. Gostota prometa je zelo velika, saj je tu ogromno pešcev in kolesarjev, poleg tega pa se v promet na tem križišču vključujejo tudi vozila na nujni vožnji. Predlagamo, da se zgradi krožišče (rondo), ki bi upočasnil promet, hkrati pa bi bilo omogočeno lažje in varnejše vključevanje v promet vseh udeležencev, ki prihajajo iz Zidarske poti.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V sklopu izgradnje krožišča na križišču Černelčeve ceste in Maistrove ulice v Brežicah je predvidena tudi ureditev nove povezave Zidarske poti v območje ureditev krožišča oz. v njegovo neposredno bližino. Projektna dokumentacija je bila izdelana leta 2013. v letu 2020 je predvidena posodobitev in prilagoditev projektne dokumentacije ter ureditev lastniških vprašanj, v letih 2021/22 pa je predvidena izvedba navedenega krožišča kot tudi priključitve Zidarske poti na krak Černelčeve ceste. Projekt zajema tudi ureditev tangirane infrastrukture.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Bernardka Ogorevc


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI