Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Glede na to, da bomo danes na drugi obravnavi sprejeli med drugim tudi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, nisem zasledila nikjer, kako naj bodo opremljena zbirališča – otoki z opozorilno tablo, kjer je zapisano: »Odpadke obvezno odložite v zabojnike. Strogo prepovedano odlaganje kosovnih, bioloških in mešanih komunalnih odpadkov.« Takšne table so nameščene ob nekaterih otokih, niso pa povsod. Naše javno podjetje Komunala ima dovolj zaposlenih in bi morali vsa odlagališča enako opremiti po vsej občini. Ravno tako jim odlok narekuje, da je potrebno poškodovane kante oziroma zbiralnike zamenjati – nadomestiti z novimi, vendar ob avtobusni postaji v Župelevcu, jih niti redno ne praznijo kaj šele, da bi odtrgan koš zamenjali z novim. Komunala – ljudem prijazno podjetje, naj bo res prijazno za ljudi, ne v smislu pobarvank, reklam in pod, ampak v ceni, kajti tu smo občani najbolj ranljivi.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Opozorilne table so postavljene na najbolj kritičnih lokacijah. Mislim, da vsi skupaj dobro poznamo problematiko nepravilnega odlaganja odpadkov poleg ekoloških otokov, ki posledično dviguje stroške zbiranja odpadkov in predvsem kazi podobo Brežic. Seveda so pa tudi lepo urejeni otoki, kjer teh težav ni oz. so minimalne (Brezje pri Veliki Dolini, Mrzlava vas, Silovec..) Opozorilne table smo torej predlagali na lokacijah kjer se vedno znova ponavlja nepravilno odlaganje odpadkov.
Glede koškov na avtobusnih postajališčih lahko rečem, da jih praznimo ob rednem odvozu mešanih komunalnih odpadkov, kar pomeni vsake 3 tedne. Praznimo jih redno in dosledno.
Glede vandalizma (zlomljene posode, zažgani zabojniki..) pa zmeraj reagiramo takoj. Tako smo lani v Župelevcu in pred tem še v vasi Hrastje odstranili zgorele zabojnike oz. zvonove in tudi Občina Brežice je takoj šla v naročilo novih. Žal pa so dobavni roki zvonov precej dolgi. Ta teden smo prejeli obvestilo o prihajajočih novih zvonovih, ki bodo prispeli k nam v Brežice predvidoma v petek in jih bomo takoj postavili na mesta kjer manjkajo oz. je potreba po obnovi.

Pripravil: Marko Ferenčak, Upravljavec ZRC Boršt in operativni vodja

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA