Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

V zadnjih desetletjih se je s podporo ideologije vitke države in v interesu komercialnih izvajalcev razširilo zunanje opravljanje del (outsourcing) v državnih in občinskih ustanovah in javnih zavodih. Proces je zajel številne podporne storitve od IT-ja in varovanja do čiščenja in vzdrževanja. Pri takem načinu naj bi bili stroški nižji - kar pa je ob upoštevanju tega, da je interes komercialnega izvajalca že po definiciji dobiček, lahko le posledica slabše opravljenih storitev ali večjega izkoriščanja delavcev. Outsourcani delavci imajo praviloma nižje plače in/ali manj pravic, kot tisti, ki so zaposleni neposredno pri uporabnikih - ustanovah in organih javnega sektorja. Ne nujno, a pogosto se dogaja, da so žrtve nezakonitih oblik izkoriščanja: (1) posredovanja dela, ne da bi podjetje za to imelo dovoljenje in ne da bi zagotavljalo pravice po zakonu; (2) prisiljevanja delavcev, zlasti žensk in tujcev, v delo na črno ali prikrita delovna razmerja; (3) neredno in nezadostno izplačilo plač in drugih pravic iz dela ter socialnih prispevkov; (4) kršitev omejitev delovnega časa in delovnih obremenitev; (5) neupoštevanje predpisov za varno in zdravju neškodljivo delo. Kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev (outsourcinga) v občinski upravi, v javnih zavodih, v javnih podjetjih ter v podjetjih v občinski lasti? Katere vrste storitev so bile predmet zunanjega izvajanja? Zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci? Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili brez vključevanja zunanjih izvajalcev?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Angleški izraz outsourcing prevajamo v slovenščino kot zunanje izvajanje, zunanje izločanje dejavnosti, zunanja oskrba. Beseda outsourcing je skovanka iz besed zunaj (outside), vir (resource) in uporabljanje (using).
Predvidevamo, da govorite o zunanjem izvajanju dejavnosti. Posamične organizacije na podlagi analiz s presojo koristi in učinkovitosti odločajo o tem, ali za opravljanje del smotrno najeti zunanje izvajalce ali ta dela lahko opravijo z zaposlenimi delavci znotraj organizacije. Na enak način ravna tudi Občina Brežice in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice.
V preteklosti so se izločale dejavnosti na področju prevoza, čiščenja in prehrane, kasneje tudi ostale: računovodstvo, kadrovanje, raziskovanje in razvoj, IT storitve ipd. V zunanjem izvajanju dejavnosti so bile tekom časa prepoznane mnoge prednosti, tudi na področju delovanja občinske uprave. Omogoča večjo fleksibilnost, višjo kakovost, predvsem pa nižji stroški.
Spodaj so razvidni najpogostejši primeri dejavnosti, ki se outsorsajo.

Tabela1: Delež podjetij, ki dejavnost oddaja v zunanje izvajanje
Dejavnost Delež (%)
Pravne storitve 71
Obračuni plač 61
Administrativne dejavnosti v zvezi s pokojninami 54
Razvoj spletnih strani 52
Investicijske storitve 41
Vzdrževanje spletnih strani 37
Organizacija poslovnih potovanj 37
Davčne storitve 35
Računovodstvo 32
Vzdrževanje poslovnih prostorov in poslopij 27
Razvoj informacijskih sistemov 25

V občinski upravi se poslužujemo le zunanjih storitev čiščenja. Gre za stransko dejavnost, ki ne posega v jedro delovanja Občine Brežice. Gre za to, da je zunanje izvajanje storitev, za Občino Brežice ugodnejše glede na ekonomske učinke (ceneje, fleksibilneje,…).
Glede na dosedanje izkušnje lahko povemo, da negativnih oblik izkoriščenja in ostalih navedb iz vašega vprašanja nismo zasledili. Spremljanje in sankcioniranje ni v naši pristojnosti, če bi to opazili, bi to sporočili pristojnemu organu.


Mag. Gordana Radanovič
Direktorica občinske uprave

Ivan Molan
Župan občine Brežice

Info

Datum:

08.04.2019


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA