Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

Spoštovani,
že nekaj let opozarjam na nevzdržno stanje v zvezi z vodovodnim stolpom. Še posebej zgornji del je v katastrofalnem stanju. Danes sem posnel priloženo fotografijo - velik del manjka, prav tako se dobro vidi, da omet odpada, leseni deli pa že zelo zelo dolgo niso bili prebarvani. Stolp, ki ga imamo celo v občinskem grbu, sramotno propada. Razen tega je očitno stolp postal nevaren za mimoidoče.

Kaj bosta župan in občinska uprava ukrenila s tem v zvezi? Prosim za odgovor najkasneje do srede, 20.5.2020.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Spoštovani,

hvala za skrb in opozorilo. Občina Brežice izvaja vse aktivnosti, potrebne za sanacijo zatečenega stanja.

Za obnovo vodovodnega stolpa so v proračunu Občine Brežice za leti 2020 in 2021 zagotovljena sredstva v višini 490.000 EUR, za proračun 2022 pa predvidena v višini 500.000 EUR. Ko bo Občina Brežice uredila pogodbena razmerja z dosedanjim najemnikom bo lahko v skladu s finančnimi možnostmi pristopila k obnovi in revitalizaciji objekta vodovodnega stolpa. Aktivnosti za prekinitev pogodbe z najemnikom so v teku, idejna zasnova projekta je pripravljena. O realizaciji načrtovanih aktivnostih vas bomo obveščali, saj nam je vsem v skupnem interesu da je znamenitost Občine Brežice vsem v ponos.

Mag. Gordana RADANOVIČ, direktorica občinske uprave

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA