Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zanima me, kdaj se bo pričela košnja nasipa ob Savi (relacija Mihalovec – Brežice)?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Košnja protipoplavnega nasipa ni v pristojnosti občine in občina tudi ni lastnica zemljišč. Prav tako v proračunu ni zagotovljenih sredstev za košnjo teh zemljišč. Občina zagotavlja košnjo bankin ob lokalnih cestah (obojestransko) kar znaša cca. 600 kilometrov in košnjo zelenih površin v mestu Brežice. S strani občine bomo pozvali pristojne k nujni ureditvi zadeve.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI