Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

Vprašanje glede Zaključnega računa Občine Brežice za leto 2019 – postavka: ureditev krajevnega središča Dobova, str. 48 oz. od 33 do 89 posebnega dela. V Proračunu sprejeta postavka 95k, dejanska poraba 141k. Kupljene so bile tri parcele v skupni površini cca 1100m², porušen je bil tam stoječi objekt. Rušenje objektov naj bi stalo čez palec 15 EUR/m³ objekta. Če bi bil objekt podobne velikosti kot objekt na sosednji parceli, bi torej rušenje znašalo okrog 20.000 EUR, 120.000 EUR pa ostane za parcelo. To pomeni več kot 100 EUR/m². Je to realna cena za zemljo v Dobovi? Prosim za več podatkov v zvezi s tem projektom: kupoprodajno pogodbo za zemljišče, vse računu v zvezi s to postavko, predviden načrt ureditve tega prostora.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor je že podan v dopisu št. 9001-4/2019.

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA