Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. (pisno): Zanima me, kaj se dogaja s projektom RUNE - optika do slehernega gospodinjstva v občini. Kako daleč je projekt, kdaj se bo dejansko na terenu začelo kaj izvajati? V času v katerem živimo je vse bolj pomembna tehnologija. Letos smo se soočili s situacijo, ki je še ni bilo. Veliko nas je delalo od doma in bile so kar težave, ker ni optike. Prosim za približen terminski načrt izvedbe omenjenega projekta.

2. Kdaj se bodo kosile bankine ob občinskih cestah? Sama sem na relaciji Vitna vas – Dramlja. Cesta je zelo zaraščena. Vem, da tudi mi nimamo vseh krajevnih cest pokošenih, a se mi zdi, da bi to bilo potrebno čimprej urediti.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor David Flajnik:
1. Investitor za projekt Rune ima izdelano projektno dokumentacijo in pridobiva soglasje na projekte in sklepajo služnostne pogodbe na terenu. V preteklem letu so obljubili, da naj bi v letošnjem letu začeli z gradbenimi deli. Upamo, da bodo v drugi polovici leta začeli tudi z izvedbo projekta na terenu.

2. Naši koncesionarji oz. podizvajalci so pričeli s košnjo bankin 15. 5.2020. Mi imamo 300 km cest in ob bankini levo – desno je to 600 km cest. Predvideva se, da bodo do 15.6.2020 pokošene vse ceste.

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI