Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Pridružil bi se vprašanju vezano na Tržnico Brežice in sicer, da se poenostavi prodaja domačih proizvodov in da se omogoči našim ljudem, kmetom ter da se zagotovi poenostavljanje, če želimo takšno oskrbo naših izdelkov.

2. Imam pomislek glede sprejemanja sklepov, odlokov. Pripravljavci le-teh bi se morali držati in skušati uskladiti s Statutom Občine Brežice in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Brežice. Država ima ustavo, ima zakone in se mora ravnati po njih. Občina ima tudi zakone, a gledano ožje, bi usklajevanje moralo biti tako, da bi bilo potrebno dopolniti oz. spremeniti statut, če želimo nekatere stvari peljati drugače. Bi pa zadeve morale biti usklajene s statutom in poslovnikom oz. pravilnikom, ki ga imamo. Če tega ni, pride do navzkrižja interesov in mislim, da bi svetniki takrat o temu bolj odločali tako kot je zapisano. Zdi se mi, da je bilo nekaj členov odloka oz. sklepa, o katerem smo prejšnjič odločali, v nasprotju s tem. Predlagam, da se o tem razmisli, se pogleda.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor Jure Pezdirc:
Glede lokalne pridelave je bila tema danes že odprta in jaz vidim tu dve zadeve, država, ki mora sprejeti te regulative in zakon ter tudi podjetniška pobuda s strani Evrosada. To bo v prihodnje, čeprav bo dražje, bomo vedeli kaj kupujemo in bomo za to pripravljeni več plačati in da bo zadevo rešil trg in država.

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV