Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. V luči razmisleka oz. govora o načrtih kako naj bi civilna zaščita delovala v prihodnjih petih letih in v luči tega, da je celotna zgodba obešena na enega posameznika od katerega se v naši lokalni skupnosti pričakujejo nemogoče stvari in ob tem, da imamo na področju prostovoljstva vse več težav podajam naslednjo pobudo v razmislek. Razširi naj se lokalna profesionalna ekipa za zaščito in reševanje, ki bi bila v moči, da poveže različna strateška področja in bi se lažje obvladovala in vzpostavljala povezava med profesionalnimi in neprofesionalnimi, ki jim danes pravimo prostovoljci. Zavedati se moramo, čeprav je zgodovina pokazala, da smo se že učenci v šoli in v vrtcih otroci učili o ideji nič nas ne sme presenetiti pa smo pozabili, da se lahko tudi v 21. stoletju zgodijo stvari, ki se jim pravijo potresi, da o epidemijah in ostalih krizah sploh ne razmišljam. Vedno smo, ne glede na to, kako je ustroj sistema organiziran soodvisni od lokalnega sodelovanja in da bodo vedno stvari na mikro ravni ostale na prostovoljcih in na ljudeh, ki so pripravljeni narediti več kot samo za golo plačilo. Predlagam, da se za prostovoljne ekipe in društva nameni v bodoče več proračunskega denarja.

2. Razmisli naj se o tem ali strategija razvoja turizma in trgovine, ki je bila čisto korektno narejena, še vedno služi ideji trenutnega časa in prostora. Namreč stvari v Evropi in tudi v lokalni skupnosti so se izjemno hitro spremenile in verjetno bo potrebno to strategijo zelo ažurno spremeniti tisto, kar naše okolje v teh danih okoliščinah potrebuje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

1. Občina Brežice ima urejeno občinsko CZ v okviru veljavne zakonodaje in na način, primerljiv z ostalimi slovenskimi občinami. Če se izkaže potreba in zakonodajna možnost ter viri sredstev, ki bodo omogočali drugačen način organizacije od obstoječega, bo občina ob tem pravočasno ukrepala.

2. Obstoječa strategija razvoja turizma v občini Brežice je bila izdelana za obdobje 2017 – 2021, kar pomeni, da bo Občina pristopila k pripravi strategije za naslednje razvojno obdobje.

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA