Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Prebivalci nižinskega predela KS Globoko (Laniše, Zakotjek, Globoko sredina, Brezje pri Bojsnem, Bojsno) in še kje po ostalih predelih občine Brežice, se soočamo s slabo pokritostjo signalov mobilnih operaterjev A1, T2 in ostalih ponudnikov (podatki o mobilnih operaterjih na razpolago pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS).
Pogosto se dogaja:
- da signal kar izgine;
- klic se prekine kar med pogovorom;
- sogovornika na drugi strani se ne sliši ali pa je slišnost zelo slaba;
- težko je vzpostaviti povezavo z nekom, ki se nahaja na območju nepokritosti mobilnega signala (oglaša se odzivnik »telefonska številka ni dosegljiva, pokličite kasneje«; »koristnik trenutačno nije dostupačan«; »broj koji zovete …..«.;
- težko se najde ustrezna mikro lokacija, ki signal sploh pokriva (iskanje najoptimalnejše točke v stanovanju, hiši, dvorišču oz. parceli).
Prekinjen klic pomeni zopet ročno iskanje operaterja ali pa se telefon avtomatsko poveže z najmočnejšim operaterjem ( HR VIP ali T-Mobile HR). Preko sms so pogosta sporočila o zgrešenem klicu. Ti ponovni klici povzročajo kup slabe volje. Storitve mobilnih operaterjev so na tem delu nezanesljive in uporabnikom neprijazne. Nezanesljive so tudi v primeru klicanja urgentnih številk kot so 112 in 113, kadar gre za izredne dogodke. Mobilna telefonija je neprijazna do starejših in ranljivejših skupin.
Apeliram na občinsko upravo, da vzpostavi stik z mobilnimi operaterji, da pristopijo k izgradnji oddajnika oz. da vzpostavijo boljšo in učinkovitejšo mobilno povezavo. Smo v času, ko se spodbuja delo od doma. Šolanje in študij na daljavo postajata praksa, zato uporaba raznih aplikacij zahteva tudi močnejše tehnične povezave. Prosim, da se čimprej pristopi k reševanju tega problema in poda informacijo kako je z zadevo.

2. JUMBO PLAKATI ob vstopu v Slovenijo.
Na Obrežju takoj za mejnim prehodom in drugim nadvozom nas na desni strani pozdravi velik reklamni pano. Na tem panoju se pogosto izmenjujejo različni oglaševalci, ki preko JUMBO PLAKATOV nagovarjajo k potrošnji. Predvsem so to velike trgovske verige (MERKUR, trenutno HOFER). V preteklosti je bilo precej oglasov tudi za italijanska nakupovalna središča. Zavedam se, da gre pri oglaševanju zgolj za profit, vendar sem mnenja, da bi se morale na tem panoju in še na drugem na desni strani (trenutno reklama za GENERALI) pojavljati reklame za turistično promocijo Brežič, regije Posavja in ostalih slovenskih turističnih in kulturnih znamenitosti. Podajam zgolj v razmislek.
Predlagam, da občina Brežice razmisli o zakupu oglasnega prostora na tako elitni lokaciji.

Odgovor na pobudo/vprašanje

S starani Občine je bila podana pobuda Telekomu po reševanju opisane problematike. Po zagotovilu operaterja bodo preverili moč signala ter postavili bazno postajo. V primeru, da je znana primerna lokacija postavitve postaje, predlagamo, da se le-ta sporoči preko e-naslova: peter.udovc@telekom.si, za hitrejše reševanje pokritosti signala.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

09.07.2020


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI