Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

Imam dve stari pobudi: vrbinska cesta in prehodi oz. nadvozi. Vidimo, da država izvaja investicije. Kar 172 investicij naj bi se izvedlo v prihodnosti. Sprašujem se, kje smo mi, saj že 10 let govorimo o nadvozih in podvozih in projektu vrbinske ceste, a se nikamor ne premaknemo. Zavedati se moramo, da se je povečal promet in če bi projekt izpeljali, bi bilo manj prometa. Pred volitvami smo pisali po časopisih obljube, kaj bomo vse naredili, sedaj smo tukaj in nismo naredili ničesar. Po Obzorniku so bile izjave takšne in drugačne. Sedaj se vprašam, a je čas, da bi lahko kaj od tega naredili. Dobivamo sredstva, tudi evropska, pa ne moremo speljati teh dveh projektov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Vrbinska cesta se končno premika naprej. Vemo pa, da smo imeli civilne iniciative, najmočnejša je bila v Šentlenartu, ki so zbrale 2000 podpisov, ki so ustavile projekt vrbinske ceste. Tako da smo bili sami krivi. Stvari se premikajo in se načrtujejo. Da bomo pa prišli do sprejetja, bo zopet potrebna javna razgrnitev, a se pa bojim, da bo v Brezini močno nasprotovanje civilne iniciative. Odvisno bo od občinskega sveta, ali bomo sprejeli projekt. Stvari gredo naprej in so med prednostnimi nalogami. Projekt takšne ceste se ne more izvesti v dveh mesecih oz. v zelo kratkem času.

Odgovor Oddelka za prostor:

Na vprašanje o Vrbinski cesti je podal odgovore na seji sam župan. Državni prostorski načrt za vrbinsko cesto oz. navezovalno cesto Krško – Brežice je v postopku ponovnega pridobivanja prvih mnenj na novo izbrano traso, ki zaobide industrijsko cono Brezina in se priključi na traso vzhodne obvoznice, ki je že umeščena z Uredbo o DPN za območje HE Mokrice. Z njo bodo rešena izvennivojska križanja preko železnice na območju od Brezine proti meji občine s Krškim. Dve izvennnivojski križanji pa sta že umeščeni z vzhodno obvoznico, eno v bližini »Cerjaka« ter drugo v bližini Intermarketa.

Občina Brežice je v juliju 2020 izvedla sestanek s podjetniki, ki delujejo na območju IPC Brezina in na Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI naslovila pobudo za prioritetno izgradnjo izvennivojskega križanja pri Intermarketu. S predstavniki ministrstva je izvedla sestanek, na katerem je dogovorila podpis dogovora o sofinanciranju izvennivojskega križanja z delom vzhodne obvoznice do Črnca. Na osnovi dogovora bo DRSI pripravila projektno nalogo, občina pa v prihodnjem letu naročila izdelavo projektov DGD in PZI. Na osnovi te dokumentacije bo DRSI pristopila k investiciji izvennivojskega križanja.

Pripravila:
Urška KLENOVŠEK,
Vodja Oddelka za prostor

Info

Datum:

09.07.2020


Izpraševalec:

Vinko Ogorevc


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA