Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Zanima me, ali bo most čez Krko narejen letos. Javni razpis je šele stekel, mi smo pa že v mesecu juliju.

2. Vodovodni stolp. Veseli me, da se je tista luknja, skozi katero je padal dež zaprla in da smo končno videli dvigalo tam zraven. Škoda je, da niso še lesa pobarvali, če so že bili gor, a upam, da se bo tudi to zgodilo. Glede na to, da smo na prejšnjem svetu sprejeli, da se najemna pogodba prekine, me zanima, ali je bil podpisan dogovor o prekinitvi pogodbe, ker o tem nismo bili obveščeni.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
1. Pogodba je podpisana, primopredajni zapisnik je tudi narejen. V poročilu sem navedel, da smo morali naročiti pregled statične presoje stolpa, da bomo lahko postopali naprej. Imeli smo informativni pogovor s spomeniškim varstvom, ki pa je dokaj zahteven, zato upam, da se ne bodo zahteve zaostrile in podaljšale projekt. Upam, da bodo pri tem projektu zahteve organa spomeniškega varstva dokaj nizke, da se bodo s projektanti lahko hitro uskladili.

2. Glede mosta čez Krko, jutri je odpiranje ponudb. Upamo, da ne bo revizij, a se bojim, da v letošnjem letu ne bo izvedljivo. Definitivno pa upam, da bodo dela končana v začetku naslednjega leta. Več konkretnih informacij bomo dobili po prejetjih ponudbah.

Odgovor Oddelka OKIGJS:

Za javni razpis obnove železnega mostu čez Krko v Brežicah smo se odločili za pristop po t.i. rumeni knjigi po FIDIC, kjer izbrani izvajalec izdela projektno dokumentacijo in na njeni podlagi izvede obnovo mostu. Postopki v takem razpisu potekajo v več fazah. Objava povabila k oddaji prijave za sodelovanje je bila 17.3.2020. Prvi krog oddaje ponudb je bil 16.7.2020 do 31.7.2020 sledil je drugi (končni) krog oddaje ponudb, ki je bil razpisan 7.8.2020 do 14.8.2020. Razlika med krogi ponudb je bila približno 15% ugodnejša ponudba. Dne 14.9.2020 je Občina Brežice podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem Rafael d.o.o. iz Sevnice, dne 21.9.2020 smo imeli uvedbo v delo in izvajalec je tudi pričeli z deli. Po pogodbi je rok dokončanja del predviden za 30.6.2021.

Pripravil: Blaž Lipej, strokovni sodelavec

Info

Datum:

09.07.2020


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA