Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Kakšen je status pridobivanja dokumentacije za izgradnjo varne poti oz. pločnika v Pišecah?

2. Na državni cesti Pišece – Sromlje, kjer se priključita stranski cesti Suhadola in Svete Jedrti, sta trenutno dve ogledali. Moja pobuda je, da bi se ta ogledala postavila tako, da se vidi skozi celoten ovinek. Prosim, če bi lahko posredovali pri pristojnih službah glede tega ogledala.

3. Glede na to, da je dejansko čas ambrozije in jo je tudi ob omenjeni cesti zelo veliko, dajem pobudo, da bi se jo odstranilo, saj gre za zelo alergeno rastlino. Pobuda, da se ambrozija ustrezno odstrani ob tej cesti in tudi ob ostalih cesta v občini Brežice.

Odgovor na pobudo/vprašanje

1. Za projekt izgradnje pločnika v Pišecah ob državni cesti R3-677/2203 je z izbranim projektantom PRONIG, d.o.o. podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije IZP – Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev, rok izvedbe storitve je 27. 11. 2020. Inštitut za ceste d.o.o. pripravlja geološko – geomehansko poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, predvidoma ga prejmemo do 30. 11. 2020. Po pridobitvi prej navedenih dokumentov bomo naročili še projektno dokumentacijo za izvedbo.

Pripravil: Danijela Gabrič, svetovalka

2. Ker je ovinek zelo oster eno ogledalo ne bi zajelo zadostne preglednosti v ovinku, zato sta postavljeni vsaka za eno smer.
Ponovno bomo preverili stanje na terenu s pristojnimi službami in podali povratno informacijo o nadaljnjih aktivnostih.

Pripravil: Miroslav Kržan, strokovni sodelavec

3. Odgovor David Flajnik:
Gre za državno cesto in bomo vašo pobudo glede odstranitve ambrozije posredovali Direkciji za ceste RS.

Info

Datum:

09.07.2020


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS