Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

Energetska obnova intenzivno poteka na večini objektov, se pa ob tem izvajanju pojavljajo določene težave, ki niso prevelike in nepremostljive. Mislim, da bi morali dogovorit določen sistemski pristop k reševanju le-teh. Primer: nogometni stadion v Brežicah. Ob pričetku del na izolaciji strehe, se je ugotovilo, da je bila kritina položena zelo »šparovno«, pokrivnost pa je po določenih standardih premajhna. Problem je, da je bila streha narejena nestrokovno, zato ni bilo zadovoljivega prekrivanja. Gre za detajle, ki so se odkrili komaj sedaj in s samo energetsko sanacijo niti nimajo povezave. Znotraj tega projekta nimajo finančnega pokritja, ker te postavke niti niso zajete. Moja pobuda je, da se nujne zadeve do financirajo, če pa je potrebno, se lahko tudi na občinskem svetu sprejme določen sklep, da se za to nameni del sredstev iz rezerve, torej določen fond, iz katerega bi se odpravile te pomanjkljivosti. Škoda je, da bi bili objekti energetsko obnovljeni, a bodo še vedno vsebovali pomanjkljivosti. Ne gre za previsoke stroške, a potrebovali bi določen fond sredstev iz občine, da se zagotovi pokritje takšnih stroškov, ker niso zajeti v projektu in posledično ne bodo iz njega kriti.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Znotraj projekta je del sredstev namenjen pokrivanju nepredvidenih del oz. odpravi pomanjkljivosti.

Info

Datum:

09.07.2020


Izpraševalec:

Ferdo Pinterič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE