Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. V letu 2019 smo govorili o obnovi šolske kuhinje na Osnovni šoli Velika Dolina. Ravnateljica pravi, da se na sami sanaciji in širitvi kuhinje ničesar ne izvaja ter da tega projekta ne bo. Ali se bo ta projekt izpeljal ali ne?

2. Podajam pripombo in pohvalo. Vodstvo krajevne skupnosti, bi morali pred pričetkom investicij obvestiti o pričetku del, kaj se bo delalo, kako se bo delalo in kdaj se bo delalo. Tako se lahko iz lokalnega okolja poda konstruktivne napotke, ki jih kot tamkajšnji krajani lahko predložijo in podajo tudi pripombe na delo. Informiranje se korektno izvaja, vendar samo izpostavljam, da se naj to izvaja tudi v bodoče.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Tudi sam opozarjam, da se predsednike krajevnih skupnosti obvešča o delu na območju njihovih krajevnih skupnostih.

Odgovor Suzana Ogorevc:
Letos je v planu, da naročimo projekt kuhinje v Osnovni šoli Velika Dolina. V letošnjem letu bo ta del, izdelava projekta, izpeljan, saj je izvajalec je že izbran, ni pa v samem planu, da bi se že letos projekt tudi izvedel. Gre namreč za skupno financiranje iz postave »vzdrževanje šol«. V tem letu investicija ne bo izvedena, bo pa pripravljen projekt investicije.

Info

Datum:

09.07.2020


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV