Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14. seja Občinskega sveta občine Brežice

»V Globokem stoji opuščeni rudnik in koncesijo do 21.1.2022 ima IGM Zagorje. Ta koncesionar na tem območju ni naredil nič. Območje rudnika se zarašča in je zelo neugledno. Podajam pobudo, da Občina Brežice pristopi k reševanju tega območja oz. da se pristopi k urejanju tega degradiranega območja po poteku koncesije, ki se izteče v januarju 2022 in da se ob tem ustanovi tudi delovna skupina s strani občine, krajevne skupnosti in občanov, da se ta zadeva prične reševati in se ustrezno uredi ter da se pridobijo mnenja oziroma soglasja ali ideja, kaj s tem opuščenim rudnikom narediti in za katere namene bi se potem to tudi uporabljalo.«

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na podjetje IGM d.o.o. smo naslovili dopis s pozivom, da nas seznani z nameravanimi aktivnostmi, ki so povezane s sanacijo po prenehanju veljavnosti koncesije za pridobivalni prostor rudnik Globoko. Ko se bodo umirile razmere zaradi Covida-19 bomo z njimi organizirali tudi sestanek ter jim predstavili naša pričakovanja, da se območje ustrezno sanira. Po prejemu njihovih načrtov bomo po potrebi pristopili k oblikovanju posebne komisije, ki bo sodelovala pri pripravi programa sanacije ter v nadaljevanju tudi pri sami sanaciji. Občina Brežice je, kot navedeno, najprej pristopila k prvemu koraku urejanja problematike ter podjetje pozvala k predložitvi načrtov za sanacijo glinokopa Globoko.

Pripravila:
Urška KLENOVŠEK,
Vodja Oddelka za prostor

Info

Datum:

05.10.2020


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI