Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14. seja Občinskega sveta občine Brežice

Slišali smo, da Ekosocial ne deluje pri Komunali. Zdi se mi čudno, da bi se Komunala Brežice ukvarjala s pomočjo na domu. Kot berem v časopisu, nazadnje sem brala za Novo mesto, takšno pomoč na domu izvajajo domovi upokojencev. Govorila sem z direktorico v Impoljci, gospo Darjo Cizelj in s predstojnico Doma upokojencev Brežice in da je to stvar občin in ne njih. Zdaj to zaradi korone, ne bi mogli uresničiti, a tam je kuhinja, strokovni kader in zdi se mi prav, da bi od tam šla ta pomoč na domu organizirano. Prosila bi občinske službe, da v tej smeri kaj naredijo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na podlagi vsakoletne analize izvajanja »Pomoči družini na domu« s strani Inštituta RS za socialno varstvo lahko ugotovimo, da lahko izvajalce delimo na
• Izvajalce s podeljeno koncesijo (d.o.o.o, s.p., zavodi …), ki predstavljajo 17,45% od vseh;
• Javne zavode (namensko ustanovljen kot je to Center za pomoč družini na domu, ostalih, ki vključujejo enoto »Pomoči družini na domu«), ki predstavljajo 5,19% delež;
• Domovi upokojencev, ki predstavljajo delež 38,68% in
• CSD-ji, ki predstavljajo delež 38,68%.

Občini Brežice so izkazali interes za izvajanje »Pomoči družini na domu«, poleg enote Doma starejših občanov Brežice tudi
• Zdravstveni dom Brežice, ki vidi sinergijske učinke povezovanja »Pomoči družini na domu« s patronažno službo kar potrjuje tudi že obstoječa praksa v Sloveniji;
• Socialno podjetje Ekosocial;
• Invalidsko podjetje Lumia d.o.o. in
• CSD Posavje enota Brežice v vlogi dosedanjega izvajalca.

Občina ob vprašanju morebitne zamenjave izvajalca »Pomoči družini na domu« zagovarja:
• prenos zaposlenih, ki to storitev izvajajo sedaj na CSD Posavje, enota Brežice in
• zagotavljanje ponudbe socialnega servisa pri morebitnem novem izvajalcu.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in je definirana kot javna služba za ugotovljene upravičence po zakonu. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje in ni del javne službe.

Z nadgradnjo storitve »Pomoči družini na domu« morebitnega prihodnjega izvajalca s socialnim servisom želim zagotoviti celostno ponudbo za vse občanke in občane na enem mestu.

Info

Datum:

05.10.2020


Izpraševalec:

Jožica Sušin


Stranka: