Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na pobudo krajanov in župnije Svetega Mihaela Pišece dajem sledečo pobudo. Včerajšnji potres (29.12.2020) je na določenih kulturnih objektih župnije Svetega Mihaela Pišece, ki niso v lasti občine, povzročil veliko gmotno škodo. Posebej veliko škodo sta utrpeli cerkvici Svetega Jakoba in Svete Barbare, ki sta bili zgrajeni v 17. stoletju. Poškodovana so ostrešja, zidovi, odpadel je omet, vprašljiva je stabilnost in varnost objektov itd. Verjetno je podobna situacija tudi na določenih drugih delih občine. V navedeni župniji je glede na stanje, nujno potrebno pristopiti k sanaciji poškodovanih objektov, da se prepreči še večja škoda objektov, porušitev objektov, uničenje njihovih kulturno varovanih vrednot ter zagotovi varnost objektov in njenih uporabnikov. V ta namen dajem pobudo, da se s strani občine zagotovi ustrezna finančna sredstva za sanacijo in ohranjanje poškodovanih kulturnih spomenikov, poleg tega pa tudi prosim župana in pristojne službe občinske uprave, da se za naveden namen pridobijo sredstva tudi od državnih inštitucij in skladov. Omenjeni objekti so kulturni spomeniki, pomemben del naše kulturne dediščine, ki jih je potrebno ohranjati in varovati pred propadom, še posebej sedaj, ko jih je resno poškodoval potres.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je 30.12.2020 na spletni strani, na podlagi poziva Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje, objavila poziv za posredovanje podatkov o prvi oceni škode na objektih zaradi potresa z epicentrom v bližini Petrinje na Hrvaškem.
Župan Občine Brežice je imenoval strokovno komisijo za pregled in oceno škode na objektih zaradi potresa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Naloga strokovne komisije je, da opravi ogled prijave škod, po potrebi pripravi poziv za vključitev statika in pripravi predloge za oceno nastale škode.
Na dan potresa so ekipe (civilna zaščita in gasilci) bile že na terenu in so sanirale prvo škodo in evidentirale stanje objektov. V nadaljevanju bo strokovna komisija opravila pregled objektov za prijavljeno škodo. Občina Brežice bo o nastali škodi obvestila tudi Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
V primeru, da bo nastala škoda večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna bodo za odpravo posledic potresa zagotovljena sredstva s strani proračuna Republike Slovenije. V nasprotnem primeru bo Občina Brežice objavila razpis za delno povrnitev škode na objektih po potresu. Prizadevali si bomo za pridobitev sredstev zunaj občinskega proračuna, ko bodo le-ta na voljo.


Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS