Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosim za informacije v zadevi "Vnovična pobuda za obnovo ceste R1 220", z dne 11.11.2019 in v zadevi "Obnova ceste na Zidarski poti v Brežicah in rondo pri Sparu", z dne 16.12.2019. Kako daleč so pripravljalne dokumentacije in kdaj bo prišlo do izvedbe del?

Odgovor na pobudo/vprašanje

V januarju 2020 je bil že izveden ogled trase s strani DRSI in Občine Brežice na relaciji med Brežicami in Spodnjo Pohanco za pripravo projektne naloge za ureditev ceste in izvedbo večnamenskih površin za pešce/kolesarje. Projektna naloga bi morala biti izdelana s strani DRSI. Občina Brežice je v proračunu 2020 in proračunu 2021 predvidela sredstva za pripravo projektne dokumentacije. Ker DRSI ni pripravila projektne naloge, je občina jeseni 2020 pripravila projektno nalogo za izgradnjo večnamenskih površin ločenih od ceste, ki pa je DRSI ni potrdila, ker naj bi se obnova ceste in izgradnja večnamenske poti izvajali sočasno. Na DRSI smo na skupnem sestanku dne 3.2.2021 ponovno izpostavili problematiko nujnosti ureditve večnamenskih površin, povratno informacijo o potrditvi naloge še čakamo. Na sektor za vzdrževanje DRSI bomo prav tako poslali urgenco, da se dela, ki jih je možno izvesti preko vzdrževanja in bodo doprinesla večji prometni varnosti, čimprej izvedejo.

V sklopu izgradnje krožišča na križišču Černelčeve ceste in Maistrove ulice v Brežicah je predvidena tudi ureditev nove povezave Zidarske poti v območje ureditev krožišča oz. v njegovo neposredno bližino. Projektna dokumentacija je bila izdelana leta 2013 in posodobljena v letu 2020. Trenutno smo v fazi ureditve lastniških vprašanj, v letošnjem letu pa bomo pričeli tudi z izgradnjo navedenega krožišča kot tudi priključitve Zidarske poti na krak Černelčeve ceste.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Bernardka Ogorevc


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI