Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ob isti cesti, ki je še v prenovi (očitno jo čaka še preplastitev), se v spodnjem delu vasi nahajajo novi obcestni količki z odbojniki in solarne luči, ki pa ne sledijo cesti proti zgornjemu Curnovcu, ampak zavijejo v hrib, kjer naj bi se, po besedah izvajalca del, naselila pomembna oseba. Zanima me, za čigavo investicijo gre in kako to, da se posodobitev z razsvetljavo in ureditvijo cestišča ni zgodila po celi vasi Curnovec, saj se stanovalci zgornjega dela vasi upravičeno počutijo pozabljeni, odrinjeni in drugo razredni. O tem projektu je bil povprašan tudi predsednik KS, pa je odvrnil, da ne gre za investicijo KS.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Nove obcestne smernike z odbojniki svetlobe z namenom zmanjšanja prehodov divjadi čez cesto so financirali sami krajani, prav tako so financirali peskanje in barvanje ograje na mostu in urejanje okolice mostu. S strani krajanov Curnovca smo dobili pobudo za postavitev solarnih luči javne razsvetljave na kritičnih mestih (most, križišča, nepregledni ovinki, ekološki otok, itd… V letu 2020 smo testno nabavili in postavili solarne svetilke, ki smo jih postavili v Curnovcu, Velikih Malencah, Jereslavcu, Vrhovski vasi in na Čedmu. Solarne svetilke so primerne za postavitev na lokacijah kjer nimamo prižigališča oz. zagotovljenega priključka električne energije. Vse lokacije postavitve so bile usklajene s predstavniki krajevnih oz. vaških skupnosti.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA