Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kot predsednica Vinogradniškega društva Gadova peč sem seznanjena s problemom vodovoda Piroški vrh in ostalih vinskih goric v tem predelu. Vinogradniki in tudi nekaj stanovalcev, ki živijo na tem območju, so še vedno brez pitne vode. Projekt za vodovod je po informacijah, katere sem uspela pridobiti, že v izdelavi. Bodoče uporabnike zanima predvideni pričetek izgradnje vodovoda, kakor tudi to ali so že pridobljena soglasja lastnikov zemljišč in kdo je za pridobivanje le-teh zadolžen. Sprašujem tudi ali so za omenjeni vodovod zagotovljena oziroma planirana sredstva v občinskem proračunu.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Trenutno smo v fazi izdelave projektne dokumentacije in sicer v usklajevanja trase s posameznimi lastniki s katerimi je potrebno skleniti služnostne pogodbe, saj se v določenih primerih ni možno izogniti prečkanju privatnih parcel. Zaenkrat je planirano, če bo šlo s sklepanjem služnostnih pravic brez večjih težav oz. zapletov, da se do konca leta v celoti izdela projektna dokumentacija in pridobi gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje ima veljavnost 5 let. Sama izvedba bo razdeljena v več faz, saj gre za dolžino cca 6 km vodovoda. V letošnjem letu ni planirane še izvedbe, zato v proračunu za ta namen še ni predvidenih sredstev. Za pridobivanje služnostnih pogodb je zadolžen Blaž Lipej.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Zdenka Mirtek


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV