Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Vsako leto se približno enako navezujem s pobudo, vendar nekega vidnega rezultata ni. Gre namreč za regionalno cesto in sicer za najbolj kritičen del, to je od naselja Bukošek do Župelevca. Vedno znova opozarjam na zaraščenost gozda preblizu cestišča. Moje pobude romajo v Novo mesto na DRSC, vendar razen čiščenja drobnega grmičevja do sedaj niso kaj dosti naredili. Pred nedavnim je suho drevo, ki je raslo preblizu ceste, to manj kot cca 3 m, padlo na avtomobil in voznik je v kritičnem stanju, lahko bo ostal invalid. Zaradi zaraščenih obcestnih jarkov 2 m od roba cestišča je ugasnilo tudi mlado življenje. Če bi bila nabrežina očiščena, bi se z avtomobilom prepeljal na njivo, tako pa je žal zadel v drevo, ki je zaradi slabih gospodarjev tam zraslo, kjer po mojem mnenju ne bi smelo. Želim poudariti, da je to regionalna republiška cesta in je za vse gradnje predpisan odmik od ceste 8 metrov izjemoma manj, oziroma če je pozidava starejša. Glede gozdov pa naj bi bil ravno tako potreben odmik dreves 8 m, saj vse kar je bliže predstavlja nevarnost za vsakega, ki se na tem območju nahaja, bodisi kolesar, motociklist ali avtomobil. Drevesa ne samo, da so preblizu ceste, na določenih mestih se med sabo iz nasprotnega dela prepletajo, nekatera so že na pol suha. Pozivam odgovorne, da ukrepajo, kakor koli je mogoče ter da naj pozovejo lastnike gozdov in zahtevajo posek dreves obcestnega pasu. S tem bi bila zmanjšana nevarnost glede divjadi. Predlagam, da najdejo način in ta problem ustrezno odpravijo. Ni potrebno poudarjati, da je ta del ceste že sam po sebi zelo nevaren zaradi visokih nabrežin, z velikim deležem tovornega prometa, cesta pa je seveda veliko preozka. Lahko si predstavljajte, sedaj pozimi če bo zapadel sneg in se bodo veje in drevesa začele lomiti in padati na cesto. Do sedaj še nisem dobila odgovora, kdo je odgovoren za poškodbe nastale s tem v zvezi, DRSC ali lastniki gozdov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Za odsek državne ceste R1-219 Bizeljsko – Čatež (od Bukoška do Župelevca) smo preverili podatke o prometnih nesrečah zaradi padajočih vej pri koncesionarju rednega vzdrževanja in na Policijski postaji Brežice. Posredovali so nam podatke o nesrečah v zadnjih letih na tem odseku, med katerim pa ni zavedenih nesreč voznikov s hudimi in trajnimi posledicami zaradi padajočih vej.
Zavedamo pa se, da je na navedenem odseku še dosti dreves in vej, ki ob močnejših vetrovih lahko padejo na vozišče, zato smo vašo pobudo posredovali na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Hkrati pa vas obveščamo, da ne gre za pristojnost občine. Po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest ima DRSI kot upravljalec ceste dolžnost, da skrbi za redno vzdrževanje vegetacije ob državnih cestah.

Pripravil: Miroslav Kržan, strokovni sodelavec

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA