Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Cepljenje dečkov (HPV) - Nekatere občine po Sloveniji že sofinancirajo projekte preventivnega cepljenja dečkov 6. razredov osnovnih šol proti humanim papiloma virusom (HPV). Cepljenje za dekleta iste starosti je že nekaj let vključeno v nacionalni program in ga v celoti krije država. Učinki cepljenje so pozitivni in pri dekletih je že opaziti manj obolenj zaradi okužbe s HPV. Zdravniki v praksi ugotavljajo, da se z virusom pogosto okužijo tudi dečki, zato stroka zagovarja stališče, da je potrebno v cepljenje vključiti tudi dečke. Dajem pobudo, da tudi Občina Brežice skupaj z Zdravstvenim domom Brežice prične razmišljati v tej smeri in pristopi k sofinanciranju projekta, saj preventivno cepljenje dečkov te starosti pripomore k zaščiti pred okužbami s HPV virusom in morebitnimi posledicami okužbe. Cepljenje je prostovoljno.

Več informacij o cepljenju proti okužbi s HPV na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-okuzbam-s-humanimi-papilomavirusi

Odgovor na pobudo/vprašanje

Prejeto pobudo smo posredovali v razmislek in nadaljnje aktivnosti Zdravstvenem domu Brežice. V primeru, da se Občina odloči pristopiti k izvedbi preventivnega cepljenja dečkov 6. razredov, je za to potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva.

Patricia Čular, Vodja oddelka

Dopolnitev:

S strani Zdravstvenega doma Brežice smo prejeli sledeči odgovor:
»Seznanjamo vas, da so strokovne podlage za cepljenje dečkov proti HPV sprejete na Zdravstvenem svetu Republike Slovenije. Predlog programa cepljenja je na Ministrstvu za zdravje. Predvideva se, da se bo program cepljenja dečkov proti HPV pričel izvajati v jeseni 2021, in sicer v celoti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI