Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosim za informacije glede statusa spodaj navedenih objektov v KS Cerklje ob Krki:
- bivša stavba pošte;
- bivši zdravstveni dom;
- stanovanjski objekt na sproti bivšemu zdravstvenemu domu, ki naj bi ga po mojih informacijah Občina Brežice kupila.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Status objektov v KS Cerklje ob Krki:
- bivša stavba pošte: objekt je s Pogodbo o prenosu nepremičnine v upravljanje predan KS Cerklje ob Krki za lastno in društveno delovanje;
- bivši zdravstven dom: občina ni lastnica objekta, objekt je v lasti vsakokratnega etažnega lastnika,
- stanovanjski objekt na sproti bivšemu zdravstvenemu domu: Občina je etažna lastnica prvega nadstropja, ki je prazno in je bilo v letu 2020 ponujeno v odkup lastniku pritlične etaže.

Pripravila:
Suzana Ogorevc
Vodja Oddelka za investicije,
občinsko premoženje in javna naročila

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA