Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda za dostojno obeležitev 80. obletnice upora proti okupatorju, ustanovitev Brežiške čete ter izgona občanov Brežic v tujino ter 30 letnice osamosvojitve Republike Slovenije. Letos mineva 80 let kar so nacifašistične sile napadle Kraljevino Jugoslavijo in jo ob pomoči domačih izdajalcev v aprilski vojni porazile in razkosale. Na območju občine Brežice smo imeli kar tri okupatorje in sicer Nemce, Italijane in marionetno tvorbo Neodvisne države Hrvatske. Vsak od okupatorjev si je prizadeval za čimprejšnjo vzpostavitev svojega okupacijskega sistema, da bi uničil slovenski živelj na tem območju. Ena najhujših oblik je bil izgon prebivalcev Obsotelja in drugih delov v tujino. V začetku so jih izganjali v Srbijo in na Hrvaško (intelektualci, duhovniki, politični veljaki...), nato pa v Avstrijo, Nemčijo, Poljsko, Francijo torej v okupirane države Evrope.
Upor Slovencev se je začel skorajda takoj. 27. aprila praznujemo državni praznik Dan upora, v spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte Slovenskega naroda, ki je začela oborožen odpor proti okupatorjem in po 4 letnem krvavem boju dosegla osvoboditev Slovenije. Tudi v Brežicah se je odpor pričel takoj po okupaciji aprila 1941 po zaslugi bratov Milavcev in drugih naprednih fantov, članov SKOJ in Komunistične partije, ki so že od vsega začetka takoj po sramotni kapitulaciji Jugoslovanske vojske zbirali orožje, strelivo in razstrelivo in ga tudi v eni prvih diverzantskih akcij na Slovenskem v septembru 1941, na podvoz pri Starem gradu, tudi uspešno uporabili. 28. Oktobra je bila v železniški čuvajnici v Brezini ustanovljena Brežiška četa, ki je v zelo kratkem času z nekaj uspešnimi akcijami pokazala vso upornost Slovenskega življa in posledično pripomogla, k kasnejši opustitvi preseljevanja. Kljub temu je bilo iz svojih domov pregnanih več kot 30.000 prebivalcev iz Posavskega in Obsoteljskega izselitvenega območja. Veliko število jih je za vedno ostalo po grobiščih širom Evrope. Brežičani praznujemo občinski praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete.
Mineva pa tudi 30 let, kar je bila v osamosvojitveni vojni izpolnjena še zadnja točka Ustanovne listine Osvobodilne fronte iz leta 1941, da bo Slovenija postala svobodna in neodvisna država. V 10. dnevni vojni, ki pa se je za miličnike in teritorialce začela že pred letom 1991 (spomnimo se akcije Sever leta 1990, ki je imela težišče prav v Brežiški občini), je bila dosežena zmaga in 25. oktobra 1991, ko so prav iz letališča Cerklje ob Krki zadnji vojaki JLA zapustili Slovenijo. V osamosvojitveni vojni se je na območju Občine Brežice zvrstilo precej ključnih bitk za osamosvojitev (Rigonce, Prilipe, letališče Cerklje ob Krki,...) izgubili pa smo tudi teritorialca Jerneja Molana, ki je padel v bitki v Rigoncah, več pripadnikov TO pa je bilo ranjenih.
Prepričani smo, da bodo veteranske in izgnanska organizacija v okviru svojih programov pripravile dostojno proslavitev častitljivih obletnic, vendar bi morala Občina Brežice s svojimi strokovnimi službami in financiranjem stopiti v pomoč tem organizacijam ter voditi koordinacijo med posameznimi dogodki, ki naj se vrstijo čez vse leto. Prav bi bilo, da to leto proglasimo za leto spomina na Brežiško četo, trpljenje izgnancev in doseženo zmago v osamosvojitveni vojni.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Član Občinskega sveta Občine Brežice dr. Tomaž Teropšič je že podal pobudo, da se leto 2021 v občini Brežice poimenuje Osamosvojitveno leto in da je postavitev monumentalnega osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Posavju, za katerega je podalo pobudo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice, tudi osrednja prireditev. Občina Brežice oba predloga podpira. Predlog občine je, da se veteranska društva po vzoru Civilne pobude v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec povežejo z javnimi zavodi in ustanovijo programski odbor osamosvojitvenega leta, ki bo v sodelovanju oblikoval in koordiniral program. Občina Brežice bo v odboru sodelovala s svojim predstavnikom, v okviru svojih pristojnosti in možnosti bo program tudi podprla pri organizaciji in izvedbi. S tem se občina pridružuje tudi pozivu države, ki dogodke ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije zbira v program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije.

Občina Brežice se vsako leto pokloni spominu na osamosvojitveno vojno in njene žrtve z organizacijo komemoracije v Rigoncah in posavsko proslavo ob dnevu suverenosti – to organizira v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Brežice. Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Brežice ob prazniku občine, ki je najpomembnejši dogodek praznovanja, se poklonimo spominu na člane in zasluge Brežiške čete. V sklop obeležitve spomina na Brežiško četo sodi tudi tradicionalni Pohod po poteh Brežiške čete.

Občina Brežice preko javnih razpisov namenja sredstva za delovanje in programe veteranskih organizacij, kamor sodijo tudi proslave. Občina zato predlaga, da se veteranske organizacije povežejo tudi glede obeležitve 80. obletnice upora proti okupatorju in vseh aktivnostih povezanih s tem, med temi tudi obeležitve dneva izgnancev (7. junij). Občina Brežice bo pri tem sodelovala s svojim predstavnikom, v okviru svojih pristojnosti in možnosti pa bo program podprla pri organizaciji in izvedbi.
Ker smo še vedno v času epidemije, je pri načrtovanju dogodkov potrebno upoštevati specifičnost aktualnih razmer, tudi v smislu organizacije dogodkov (ko bo to izvedljivo) na prostem in v omejenem številu.

Pripravila:
Lavra Kreačič
Vodja Kabineta župana

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA