Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Seznanitev regija Posavje - Kdaj bomo svetniki OS Brežice dobili kakšno informacijo o regijskem povezovanju, glede na to, da so nekateri OS sosednjih občin že o tem razpravljali in odločali?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Osnutek pokrajinske zakonodaje je bil 10.3.2021 objavljen na spletni strani Občine Brežice - https://www.brezice.si/sl/novice/2021031008010633/razprava-osnutka-pokrajinske-zakonodaje. Z objavo je bila javnost pozvana k posredovanju morebitnih pripomb in predlogov na osnutek pokrajinske zakonodaje. Predvideva se, da bo razprava o omenjenem osnutku pokrajinske zakonodaje v Občinskem svetu Občine Brežice potekala na eni izmed prihodnjih sej, tako da bo do 1.7.2021, ko je rok za opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, ki ga je določil Državni svet Republike Slovenije, mnenje Občine Brežice tudi podano.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI