Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kakšen je status vodovoda Stankovo – Piroški vrh – Pekel – Sviben (KS Cerklje ob Krki)? Kdaj se pričakuje pričetek del?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Trenutno smo v fazi izdelave projektne dokumentacije in sicer poteka usklajevanje trase s posameznimi lastniki s katerimi je potrebno skleniti služnostne pogodbe, saj se v določenih primerih ni možno izogniti prečkanju privatnih parcel. Zaenkrat je planirano, če bo šlo s sklepanjem služnostnih pravic brez večjih težav oz. zapletov, da se do konca leta 2021 v celoti izdela projektna dokumentacija in pridobi gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje ima veljavnost 5 let. Sama izvedba bo razdeljena v več faz, saj gre za dolžino cca 6 km vodovoda. V letošnjem letu še ni planirane še izvedbe, saj moramo predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje in zato v proračunu za ta namen še ni predvidenih sredstev. Trenutno se pojavljajo težave pri predvideni lokaciji novo predvidenega vodohrana, saj lastnik ne želi prodati parcele, zato se tudi išče nova primerna lokacija za umestitev vodohrana.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA