Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na podlagi vprašanj in pobud meščanov dajem pobudo, da se prične z urejanjem območja nad pokopališčem oziroma ob Orehovi aleji. Zaraščenost, ki je vedno večja, je tudi vedno bolj opazna, ob urejenih drugih delih mesta, pa tudi vedno bolj moteča ter predmet vprašanj meščanov. Ne glede na znano dejstvo, da je večji del območja v privatni lasti, dajem pobudo, da vsaj občina uredi svoje del, torej parcelo 1216 ter obvesti oziroma opozori druge lastnike na neustreznost vzdrževanja ter neuglednost območja, ki je eno vedutnih območij mesta.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je skupaj z Medobčinskim inšpektoratom - Skupnim prekrškovnim organom občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica že pristopila k reševanju problematike zaraščenosti parcele št. 1216, k.o. Brežice.

Pripravila:
Suzana Ogorevc
Vodja Oddelka za investicije,
občinsko premoženje in javna naročila

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Alenka Černelič Krošelj


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI