Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Interaktivni portal (spletna aplikacija) kolesarskih in pešpoti v občini Brežice z usmerjevalnimi oznakami v naravi (simbolom Brežic)
Občina Brežice s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi ter razgibano pokrajino ponuja številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa in spoznavanja naravnih lepot. Ponuja raznolike poti za sprehode, kolesarske in pohodniške izlete. V sleherni krajevni skupnosti se nahajajo znamenitosti/posebnosti vredne ogleda, v vseh letnih časih (Orliško pogorje, Jovsi, Vrbina (prepletena s številnimi potmi), Šentvid, vinogradniški griči na obeh straneh Krke, izviri potokov in njihove struge, gozd Dobrava, Sava, Krka, Sotla, sakralni objekti, gradovi, obeležja in spomeniki vseh režimov,….).
Šlo bi za poti in stranpoti, ki niso prometno obremenjene in povezujejo zaselke v posameznih KS. Te kolesarske in pešpoti bi bile označene z prepoznavnim brežiškim grbom. Izhodiščne točke bi bile v sleherni krajevni skupnosti s povezavo na izhodišče točke sosednjih krajevnih skupnosti, kar bi uporabnikom omogočale večjo fleksibilnost pri načrtovanju aktivnosti. Poti bi bile predstavljene z opisi poteka trase, podatki o njihovi zahtevnosti in dolžini, ter profilom trase in višinskimi razlikami.
Predlaga se, da občinska uprava skupaj z ostalimi deležniki (ZPTM, OTZ, Turističnimi društvi, Lovskimi družinami, Športnimi društvi, Osnovnimi šolami, gostinskimi ponudniki, ostalimi društvi za razvoj podeželja in naravnih območij,..), ki skrbijo za razvoj turizma v občini Brežice, pristopi k izdelavi spletne aplikacije kolesarskih in pešpoti v občini Brežice, z označitvijo teh poti s posebno oznako v naravi. V Brežicah je Fakulteta za turizem, ki bi lahko ta projekt vodila in ga izpeljala s študenti v okviru njihovih študentskih obveznosti kjer bi teoretične vsebine preskušali tudi v praksi.
S portalom kolesarskimi in pešpotmi bi popestrili turistično ponudbo v občini Brežice, povečali obisk, ob enem spodbudili ljudi k bolj zdravemu načinu življenja, z rekreacijo v vseh letnih časih in večjemu spoznavanju neposredne okolice.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na območju destinacije Čatež in Brežice je v ospredju zdraviliški turizem, vse bolj pa so priljubljene mehke oziroma naravi prijaznejše oblike turizma. Destinacija se ponaša z neokrnjeno naravo, ki domačinom in turistom ponuja fotogenične prizore, odmik od mest ter oddih od vsakdanjega življenjskega tempa. Turistična sezona 2020 je v destinacijo pripeljala predvsem domače goste, ki so iskali personalizirana aktivna doživetja. Turistično informacijska centra sta beležila povečano povpraševanje predvsem po kolesarskih kartah in v manjši meri še po pohodniških kartah ter kulinarični ponudbi izven mesta Brežic. Na pobudo gostov in zaradi ugotovljenega primanjkljaja na omenjenem področju, smo v septembru 2020 začeli z več aktivnostmi na omenjenem področju.
Do danes (op.p maj 2020) smo trasirali in digitalizirali naslednje poti:
1. Tematske pohodniške poti: Čateževa energijska pot (Čatež – Sv. Vid – Čatež, vabilo na brod), Pot k repnicam (Vila Istenič – pot med vinogradi – panorama na Obsotelje – repnice – do izhodišča), Grajska pot (gostilna Šekoranja – zbirka majolik – panoramski pogled na vinograde – Orešje – grajski drevored – Lusthaus – izhodišče), Po gadovih sledeh (prireditveni prostor VTD Gadova peč – krožna pot po vinskih goricah: Jugovec, Razkrižje, Belinje, Grublje, Topolova drga in Gadova peč), Pot suverenosti (izvir Gabernice – kovaški muzej – Pleteršnikova domačija – lovska koča – Preska, spomenik slovenskega tolarja, cerkev sv. Jedrt – grad Pišece – izhodišče), Sromeljska pot vina in sonca (ribogojnica Kranjčič – Ajdovska jama – Rucman vrh – panorama – izhodišče), Koščeva pot v Jovse (Kapele – spst v gozd, mimo informativnih tabel – ornitološka tabla – bobri – izhodišče), Pot na Špiček (ribnik pod gradom – krožna markirana pot – vrh Špička – mimo Pleteršnikove domačije – izhodišče).
Na žepnem zemljevidu bodo označene z zeleno polno črto. Zemljevid bo vseboval podrobnejše opise poti in večjih znamenitosti.

2. Kolesarske poti: Vodna tura (lahka družinska tura z izhodiščem v Termah Čatež – do Brežic po nasipu – akumulacijsko jezero – ob Močniku – kmetija Vimpolšek – stadion – Vodovodni stolp – Grad Brežice – izhodišče), Po sledeh živali (lahka družinska tura z izhodiščem v termah Paradiso – muzej Polovič – damjaki – živalski park Na jasi – farma nojev – Vascer Quarter horses – izhodišče), Cvičkova pot (srednje zahtevna pot z izhodiščem pri gostilni Les – Dvorce – Žejno – sv. Vid – Globočice – pri Martinovih – Brvi – ob Krki do izhodišča), Pot okoli Brežic (najdaljša in najzahtevnejša pot, ki je speljana mimo vseh glavnih znamenitosti, skozi celotno destinacijo, z izhodiščem pri Vodovodnem stolpu – Velike Malence – Globočice – obronki Cirnika – Laze – Ponikve – Velika Dolina – grad Mokrice – nadaljujemo v smeri Brežic – Dobova – Veliki Obrež – Kapele – Župelevec – Bojsno – Artiče – Gornji Lenart – izhodišče), Bizeljsko srce (zahtevna krožna pot, zaradi večjih vzponov primernejša za električna kolesa, z izhodiščem pri Isteniču – do znamenitih repniv, ves čas po bukovem gozdu – po Vidovi poti, mimo cerkve na Svete gore – grad Bizeljsko – Orešje – zbirka majolik – Drenovec – ob Sotli – Nova vas – Kocjan – izhodišče), Pot okoli sv. Jedrt (izhodišče v centru Pišec – Pavlova vas – sv. Jedrt – Kerinov križ – Pečice – Zgornja Pohanca – Volčje – Sromlje – izhodišče).
Na žepnem zemljevidu bodo označene z modro polno črto. Zemljevid bo vseboval podrobnejše opise poti in večjih znamenitosti.

Žepne kolesarske in pohodniške karte / zemljevidi bodo izdelani v juniju 2021, najkasneje do začetka poletnih počitnic.

Poleg fizičnih kart smo v ZPTM zakupili promocijo pohodniških in kolesarskih poti na portalu outdooractive https://www.outdooractive.com/en/ in povečali sredstva za promocijo aktivnih počitnic v destinaciji na nacionalni ravni (celostranski zakupi v revijah, TV oglasi, promocija trajnostno naravnane mobilnosti in turistične ponudbe z outdoor aktivnostmi na vlakih SŽ) ter mednarodni: spletni webinar za italijanski trg, digitalno medijsko promocijo na avstrijskem trgu (izvedba medijskega zakupa) in medijsko promocijo na hrvaškem trgu s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč (izvedba medijskega zakupa).

Sočasno s trasiranjem pohodniških in kolesarskih poti smo pristopili projektu legalizacije treh turnokolesarskih poti na območju Cirnika:
1. Veliki Cirnik – Žejno: pot poteka od vrha Velikega Cirnika po parcelnih št. 944/18, 944/19 in 1256/56 ter nato preide na obstoječo gozdno pot, ki pelje do Žejnega.
2. Pokovc: pot v celoti poteka po istih parcelnih št. kot Veliki Cirnik 944/18, 944/19 in 1256/56 z vrha Pokovca proti Prilipškem jarku, nato se po gozdni poti vzpne do glavne gozdne poti.
3. Pokovc 2 (družinska linija, primerna za vse uporabnike, tudi za otroke): predvidena izgradnja poti v območju obstoječe proge Pokovc z odmikom do 50m, razen ob koncu, kjer se zaključek poti preusmeri, vendar še vedno poteka po istih parc. št..
Trenutno je ZPTM ob podpori Občine v postopkih pridobivanja soglasij institucij: Ministrtvo za kmetijstvo, Zavod za gozdove Slovenije in Slovenski državni gozdovi, d.o.o..

Po realizaciji zadev v teku, želimo pristopiti k nadgradnji aktivnosti, ki so skladni s pobudo svetnice, ga. Martine Živič. Tematske pohodniške poti je potrebno fizično označiti oziroma določene oznake obnoviti. V sodelovanju s koordinatorjem slovenskih pešpoti bo potrebno vzpostaviti delovno ekipo predstavnikov Občine, KS, ZPTM, turističnih in planinskih društev, ..., saj je nujno doreči tudi obnovo posameznih poti in njihovo vzdrževanje. Zaradi priprav in izvedbe dogodkov in promocijskih aktivnosti v višku turistične sezone, se bomo dotičnega projekta lotili v septembru 2021.


Pripravila: Katja Čanžar

Info

Datum:

19.04.2021


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI