Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zagotavljanje tlaka v vodovodnem omrežju . Predlagam spremembo Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in sicer v 54. členu, 2. in 3 odstavek: Predlagam naslednji tekst namesto sedanjega: »Upravljalec je dolžan zagotoviti tlak v območju od 2 do 6 barov. Če je tlak prenizek ali previsok je upravljalec dolžan na svoje stroške vgraditi napravo za dvig oziroma znižanje tlaka, da je le ta v zahtevanem območju.«
Obrazložitev: Upravljalec je dolžan v vodovodnih omrežjih uporabnikom zagotavljati tlak v predpisanem tlačnem območju. Ker pravilnik Komunale, ki obravnava to področje te omejitve nima, predlagam, da se jo vnese. Pravilniki upravljalcev, ki zagotavljajo oskrbo s pitno vodo v drugih občinah imajo v svojih pravilnikih ta podatek definiran.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Predlog je posredovan Komunali Brežice, da podajo svoje mnenje, če je to potrebno.
Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

19.04.2021


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS