Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Slab dostop do interneta. Tudi na bolj odročnih področjih zagotoviti boljše internetne povezave. Ravno tako pa tudi drugod, kjer so te slabe.
Obrazložitev: Pri nas in na mnogih drugih območjih naše občine so internetne povezave izredno slabe. Prosim župana in pristojne občinske službe, da nam pomaga pri reševanju problematike.

Odgovor na pobudo/vprašanje

S strani občine je bila ponovno podana pobuda na Telekom, da preučijo območje občine in pristopijo k reševanju te problematike. Prav tako je vedno ob pripravah investicij, podana pobuda na AKOS, ki je dostopna vsem operaterjem, da pristopijo k istočasni gradnji.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

19.04.2021


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS