Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kako napreduje projekt Izdelave varne poti (pločnika, razsvetljave, parkirišč, itd) skozi vas Pišece?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Za pločnik Pišece je pripravljena projektna dokumentacija idejna zasnova in geološko-geomehanske raziskave, katere so pokazale, da je voziščna konstrukcija v zelo slabem stanju. Zato smo se pred časom obrnili na DRSI, sektor za vzdrževanje, z vprašanjem ali bodo samostojno pristopili k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije voziščne konstrukcije ali Občina Brežice predvidi rekonstrukcijo v svojem projektu, ter kdo bo kril strošek tega dela projektne dokumentacije, da lahko Občina Brežice pristopi k izbiri projektanta za izvedbo projektne dokumentacije PZI. Dne 8. 6. 2021 smo prejeli z njihove strani odgovor v katerem navajajo, da projektiranje ceste in s cesto povezanih geotehničnih ukrepov ni potrebno predvideti v projektni dokumentaciji za pločnik, razen v primeru, da je pločnik povzročitelj spremembe. Sledi izbira izvajalca za projekt za izvedbo.

Pripravila: Danijela Gabrič, svetovalka

Info

Datum:

19.04.2021


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS