Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda za poimenovanje ploščadi državnosti. V Brežicah smo se leta 1991 odločili, da nastanek slovenske državnosti proslavimo posebej svečano. Skupščina občine Brežice je v ta namen izdala plakat svetlo rumene barve, s katerim je vabila vse občane na svečanosti ob razglasitvi samostojnosti države Slovenije. Svečanost je bila 26. junija 1991 zvečer, na prostoru pred spomenikom Pri kosah v Brežicah. Veliko ljudi se je ob 21. uri zbralo pri cerkvi sv. Roka, kjer smo blagoslovili zasajeno lipo slovenske državnosti, nato pa v spontani povorki, mimo občinske stavbe odšli do Batičevega spomenika na ulici 21. maja, kjer je bila osrednja svečanost. Tudi tu je bilo veliko ljudi. Z dvigom nove slovenske zastave, Zdravljico in kulturnim programom, se je zaključil uradni del svečanosti. Začelo se je splošno veselje, ki se je kasneje prestavilo na bližnjo tržnico in je trajalo do jutranjih ur naslednjega dne. Veselje je kalilo le zlovešče preletavanje letal Jugoslovanske ljudske armade z bližnjega vojaškega letališča. Skupaj s prebivalstvom pa se ni mogla veseliti njihova vojska - teritorialci, ker so že bili na položajih in naslednjega dne z orožjem branili napadeno domovino. Dajem pobudo, da se prostor oz. ploščad pred spomenikom, kjer se je odvijala osrednja svečanost Občine Brežice ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije 26. junija 1991 poimenuje v ploščad državnosti.
Po poimenovanju predlagam, da se da izdelati primerno veliko ovalno jekleno ploščo z napisom 1991 ploščad državnosti 2021 in se je umesti na tla oz. v ploščad državnosti. Plošča naj bo jeklena zaradi simbolike. Takrat smo bili enotni ter jekleni v mislih in dejanjih, da tudi z oboroženim odporom vojaško branimo novonastalo državo Republiko Slovenijo in rezultate osamosvojitvenih procesov. Leta 1991 smo Brežičani in Brežičanke uspešno izpolnili dolžnost do domovine, sedaj pa je čas, da izpolnimo svoj dolg do zgodovine. Pobudo za ploščad državnosti podpirajo vodstva veteranskih in domoljubnih organizacij občine Brežice: OZVVS, PVD, OZSČ in ZBV NOB.
Obrazložitev pisne pobude:
Razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je bila povod za vojaško agresijo Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo. Posavje, ki je bilo v coni odgovornosti 25. območnega štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije, je bilo na težišču dogajanj v osamosvojitveni vojni Slovenije leta 1991 in temu primerni so bili naši vojaški uspehi. Na območje 25. ObmŠTO sta s Hrvaške vdrli dve močni oklepno-mehanizirani koloni sovražne Jugoslovanske ljudske armade. Oboroženi pripadniki slovenskega naroda so ju zaustavili, vojno letališče JLA Cerklje, po ognjeni moči najmočnejšo sovražnikovo vojašnico pa so z minometnim napadom nevtralizirali. Nov uspeh so teritorialci dosegli v Krakovskem gozdu z napadom in uničenjem sovražnikove mehanizirane kolone. Miličniki Posebne enote milice Uprave za notranje zadeve Krško pa so nato v bližini naselja Planina zajeli večino sovražnikovih vojakov.
Boji v Sloveniji so bili prvi oboroženi spopadi v Evropi po 2. svetovni vojni (razen intervencij Varšavskega pakta v socialističnem taboru). Slovenci smo izkoristili enkratno zgodovinsko priložnost in z oboroženim bojem zavarovali plebiscitarno odločitev Slovencev za samostojno državo. V teh usodnih časih smo bili Slovenci enotni in vojaško premagali sovražno Jugoslovansko ljudsko armado. Leta 1991 smo stopili iz anonimnosti in se pridružili manj kot dvesto narodom sveta, ki se lahko pohvalijo s svojo državo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice bo na pobudo dr. Teropšiča pristopila k poimenovanju ploščadi državnosti. Postopek se prične s Sklepom župana o pričetku postopka poimenovanja ploščadi državnosti. Sledi mu pridobitev mnenja Geodetske uprave in potrditve ustreznosti imena s strani Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. Sklep o poimenovanju Ploščadi državnosti bo na koncu sprejel Občinski svet Občine Brežice.

Pripravila:
mag. Urška KLENOVŠEK,
Vodja Oddelka za prostor

Info

Datum:

10.06.2021


Izpraševalec:

dr. Tomaž Teropšič


Stranka: