Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Iz občine ter medijev je bilo spomladi moč zaslediti informacijo, da se bo žičnata ograja ob reki Sotli na relaciji Rigonce Bizeljsko zamenjala z panelno ograjo. Ker zaenkrat še ni vidnih premikov glede menjave žice za panelno ograjo me zanima, ali in pa kdaj se bo projekt izvedel?
V proračunu so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v vasi Jereslavec. Postavljene so zaenkrat samo 3 ali 4 luči, ostale naj bi po odgovoru na moje vprašanje na 15. seji bile postavljene ob kabliranju daljnovoda na tem območju. Po videnem je kabliranje z strani elektra že končano, luči pa še zdaj niso postavljene. Zanima me kdaj se bo pričela postavitev razsvetljave, ki je planirana v realizaciji proračuna 2021?

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu z dogovorom s predstavniki KS Kapele se bodo ob lokalni cesti skozi Jereslavec postavile solarne svetilke javne razsvetljave. Vsa dela bodo izvedena do 20.12.2021.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Boštjan Šetinc


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA