Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pozdravljeni,

že nekaj sej nazaj sem izpostavila problematiko košnje bankin, obcestnih jarkov in brežin na lokalnih cestah v naši Občini, ki jih izvaja podjetje Komunala Brežice.

Pred tednom sem obvestila tudi g. Miroslava Kržana o zadevi.

Namreč približno 10 dni nazaj je potekala košnja bankin na lokalni cesti Dramlja-Vitna vas (LC024611). Košnja se je izvajala z zelo majhnim traktorjem, kakor tudi mulčerjem, ki se mi zdi ne primeren za opravljanje takšnih storitev. Bankina je bila zelo slabo pokošena, vse je štrlelo. Širina košnje je bila cca 50cm. Obcestni jarek kakor tudi kakšna brežina, ki je bila za časa košnje podjetja CGP pokošena, ni bila pokošena. Čez približno 2 dni je bila izvedena nova košnja obcestnih jarkov in tudi kakšnih brežin, sicer tudi v zelo slabi kvaliteti.Prejšnji teden sem bila tudi s strani krajanov v Orešju obveščena o identični zadevi. Vse je potekalo enako kot nekaj dni nazaj na LC Dramlja-Vitna vas.Sprašujem se o smiselnosti porabe proračunskih sredstev. Namreč če se storitev, ki je bila do lani s strani podjetja CGP opravljena istočasno (košnja bankin, obcestnih jarkov in brežin) sedaj opravlja dvakrat. Zanima me tudi primerjava stroškov 1 košnje v lanskem in letošnjem letu, oziroma primerjava stroškov, ko je storitev opravljalo podjetje CGP in sedaj, ko jih opravlja podjetje Komunala Brežice.lep pozdrav,

Mateja Kmetič

Odgovor na pobudo/vprašanje

V mesecu septembru ste nas opozorili, da se košnja bankin, jarkov in brežin na lokalni cesti LC 024611 Dramlja – Vitna vas ne izvaja v širini, kot jo je opravljal prejšnji izvajalec. Takoj smo obvestili novega izvajalca vzdrževanja občinskih lokalnih cest Javno podjetje Komunalo Brežice, ki je v naslednjih dneh izvedla dodatno širino košnje na tem odseku. Prav tako ste nas obvestili, da ste bili s strani krajanov Orešje obveščeni o enaki zadevi. Tudi takrat je izvajalec nemudoma odpravil pomanjkljivosti pri košnji, o čem ste bili tudi obveščeni in tudi potrdili, da je košnja izvedena v skladu z dogovorom. S strani Občine Brežice vam sporočamo, da vsa dela, ki so bila izvedena naknadno, niso bila obračunana s strani izvajalca del. Hkrati pa vas obveščamo, da se stroški jesenske košnje v letu 2021 niso povečali glede na leto 2020, ko je ta dela opravljal drugi izvajalec.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI