Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

V imenu prebivalcev Sromelj (predel Sv. Janez) naslavljam vprašanje, ki se nanaša na priključitev na optično omrežje. Prilagam dopis z opisom problematike, ki ga je name naslovil krajan Matej Pečnik.
Z enako problematiko so se name obrnili tudi krajani vasi Blatno. Zanima jih kdaj se bodo lahko priključili na optično povezavo, kajti soočajo se z identičnimi težavami, kot jih je v dopisu navedel g. Pečnik.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Navedena območja so zavedena kot bele lise v občini Brežice, ki se bodo v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, tudi izvedla. Ministrstvo za javno upravo je po objavljenem javnem razpisu izbralo podjetje GVO d.o.o. za pokrivanje 835 belih lis v višini javnega sofinanciranja 1.443.365 EUR za pokrivanje belih lis na območju občine Brežice. Po nam znanih podatkih je podjetje GVO d.o.o. trenutno v fazi projektiranja. Pričetek gradnje (oz. dograditev obstoječe telefonske povezave) na območju Sromelj se predvideva spomladi 2022. Podatek kdaj bo možna priključitev na optično omrežje, ni znan. Občina ne more koristiti sredstev in zato tudi RRA nima posebne vloge v teh projektih, se pa predlaga, da krajani tudi sami povprašajo operaterje o možnostih priključitve na optično omrežje.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

10.06.2021


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI