Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo za košenje brežin cest . Določene ceste tu bližje so pokošene, medtem pa pri nas še vedno niso. To velja tako za regionalne ceste kot tudi občinske kot krajevne ceste. Predlagam, da se čimprej pristopi k košnji, saj še vedno vozi tudi šolski avtobus in bi bilo to potrebno naredit.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Košnja bankin in brežin se navadno opravlja dvakrat letno. Prioritetno se kosijo lokalne ceste, ki so bolj obremenjene in ceste, po katerih potekajo avtobusne linije, potem pa vse ostale. Pravkar se zaključuje druga košnja ob lokalnih cestah. Košnja regionalnih cest ni v pristojnosti Občine Brežice.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

10.06.2021


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS