Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

V okolici Zdravstvenega doma Brežice in Splošne bolnišnice Brežice opažamo pomanjkanje parkirišč, kar je še posebej izrazito, ko se v Športni dvorani ali na parkirišču Zdravstvenega doma Brežice izvaja covid testiranje in tudi cepljenje. V ta namen dajem pobudo, da se pristopi k reševanju te problematike.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Območje, ki ga omenjate je zelo obiskano in frekventno območje. Z namenom zvečati prometno varnost in omogočiti večjo varnost tudi za trajnostne oblike prometa, kot so hoja, kolesarjenje, mestni potniški promet, smo pristopili k izvedbi urejenih pločnikov, kolesarskih površin in krožišča na Černelčevi cesti v Brežicah (projekt je dostopen med javnimi naročili na spletni strani Občine). Pričakujemo, da se bo območje s tem vsaj malo razbremenilo prometnih zagat. Na zmanjšanje stiske z mirujočim prometom pa bo vplivalo predvsem reševanje mirujočega prometa za uslužbence Splošne bolnišnice Brežice (SBB), za kar se vodi njihov postopek izven javnih površin, na zemljišču SBB.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

10.06.2021


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS