Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Občinska cesta, ki vodi skozi Bračno vas, je v zelo slabem stanju. Na nekaterih mestih postaja nevarna. Gre za cesto, ki jo uporabljamo krajani, kakor tudi policija in vojska, pri izvajanju svojih nalog. V času popolne zapore, ob gradnji ceste in pločnika v samem središču Bizeljskega, je bil tu speljan obvoz. Zato se je promet enormno povečal, stanje cestišča, pa močno poslabšalo. Na to sem opozarjal že pri predlogih proračuna za leto 2018, kakor tudi 2020. Danes lahko le ugotavljamo, da se cesta poseda, s številnimi jamami in udorom pri hišnima št. Bračna vas 7 in 8.
Zanima me, kdaj se predvideva nujna sanacija tega odseka?

Odgovor na pobudo/vprašanje

O zadevi smo bili že obveščeni in si jo ogledali na terenu. Glede na same poškodbe ceste bo potrebno izdelati geološko geomehansko poročilo in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije. Za ta namen bomo angažirali projektanta, ki bo prav tako pripravil popis del in projektantski predračun za obnovo odseka ceste skozi Bračno vas. Sanacijo najbolj poškodovanega odseka ceste bomo izvedli v letu 2022 v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva v proračunu.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Herman Premelič


Stranka: