Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Za vodovod Piroški vrh je bil narejen projekt po katerem pa ni soglasja nekaterih lastnikov zemljišč. Sprašujem ali se pripravlja kakšna druga možnost in kdaj je previden pričetek gradnje?

Odgovor na pobudo/vprašanje

V letošnjem letu smo naleteli na veliko oviro pri pridobivanju zemljišča za postavitev vodohrana za projekt vodovoda Stankovo-Piroški vrh-Kraška vas. Novembra smo se uspeli dogovoriti z nekaterimi lastniki, ki so pripravljeni odstopiti del svojega zemljišča v odkup za postavitev vodohrana. Lokacija se je posredovala projektantu, ki bo projekt ustrezno prilagodil, ravno tako so se mu posredovale pripombe in predlogi lastnikov zemljišč po katerih bi potekal sam vodovod. S spremenjenim projektom bomo stopili ponovno v kontakt z lastniki, ki so že sedaj podali ustno soglasje in interes za gradnjo.

Pripravil: Blaž Lipej, strokovni sodelavec

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Zdenka Mirtek


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV