Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Vprašanje: V načrtu občine Brežice je dograditev lekarne in lekarne. Zanima me v k ali se zardi tega spreminja vrstni red gradnje vrtcev v občini Brežice oz. ali se lahko zagotovi, da se kljub tej investiciji ne bo zamaknila izgradnja vrtca pri OŠ in adaptacija oz. prenova OŠ Globoko?, dr. Stanka Preskar

Odgovor na pobudo/vprašanje

Investicije na področju vzgoje in izobraževanja so obravnavane ločeno, kjer je bil ločeno izdelan tudi prioritetni seznam vlaganj. Investicije iz drugih področij v tega ne posegajo. V načrtu financiranja konkretno navedene investicije dograditve prostorov lekarne in zdravstvenega doma pa pomemben delež predstavljajo sredstva z naslova prihranka lekarne, ki so lahko uporabljena le namensko.

Patricia Čular, Vodja oddelka

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA