Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Kako daleč so pogovori o Rudniku Globoko? Koncesija se izteče januarja 2022.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dne 19.10.2021 sta se pri županu oglasila predstavnika podjetja Intercal Slovenija d.o.o. iz Zagorja, ki je imetnik koncesije na območju rudnika Globoko. Na sestanku je bilo izpostavljeno vprašanje lastništva objektov, ki se na tem območju nahajajo. Nekateri objekti so v lasti družbe Intercal Slovenija d.o.o., nekateri pa v lasti fizičnih oseb. Dogovorjeno je bilo, da podjetje ugotovi oz. preveri lastništvo na objektih, ki so po evidencah v fizični lasti. Ko bo lastništvo urejeno tudi na teh objektih, bodo stekli nadaljnji dogovori.

Pripravila: Urška Klenovšek, vodja Oddelka za prostor

David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI